Obsah

Schůzky Řídícího výboru:

25. 4. 2022 - schválena Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II per rollam

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II (348.47 kB)

Zápis ŘV 20220425 per rollam (274.21 kB)

 

24. 2. 2022 - schváleny níže uvedené dokumenty

MAP Dačice II únor 2022 (516.43 kB)

Analytická část MAP Dačice II (1.19 MB)

Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice rok 2022 (1013.26 kB)

Agregovaný popis potřeb škol na území ORP Dačice rok 2021 (738.66 kB)

Analýza rovných příležitostí ve vzdělávání ORP Dačice 2021 (880.03 kB)

Organizační struktura MAP Dačice II rok 2022 (2.55 MB)

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II - 3 (2.24 MB)

Zápis ŘV 20220224 (194.58 kB)

 

3. 12. 2021 - schváleny níže uvedené dokumenty

Strategický ráme MAP Dačice II - investiční priority 2021 - 2027 - listopad 2021 (996.56 kB)

Zápis ŘV 20211203 (176.57 kB)

 

12. 5. 2021 - schváleny níže uvedené dokumenty per rollam

SR MAP Dačice II-investice 21+ (168.73 kB)

Seznam investičních priorit MAP Dačice II - květen 2021 (486.82 kB)

Zápis z jednání ŘV (711.03 kB)

 

6. 4. 2021 - schváleny níže uvedené dokumenty

Průběžná sebehodnotící zpráva (230.1 kB)

Zápis z jednání ŘV (1021.72 kB)

 

24. 9. 2020 - schválen Seznam investičních priorit

Seznam investičních priorit MAP Dačice II - září 2020

Zápis ŘV 20210924 (251.01 kB)

 

31. 8. 2020 - schváleny níže uvedené dokumenty

Místní akční plán rozvoje vzdělávánípro ORP Dačice II

Analytická část Místního akčního plánu pro ORP Dačice 2020

Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice na rok 2021

Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II

Zápis z jednání ŘV

 

4. 5. 2020 - schválen Akční plán rozvoje vzdělávání per rollam

Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2020

Zápis z jednání ŘV

 

23. 3. 2020 - schváleny níže uvedené dokumenty per rollam

Seznam plánévaných evaluací a Harmonogram evaluací

Organizační struktura

Seznam investičních priorit MAP Dačice II

Zápis z jednání ŘV

 

19. 9. 2019 - schválen Seznam investičních priorit

Seznam investičních priorit MAP Dačice II

Zápis z jednání ŘV

 

4. 10. 2018 - zvolen předseda, schválen Statut a Jednací řád

Pozvánka

Statut

Jednací řád

Zápis z jednání

 

28. 2. 2019 - schváleny níže uvedené dokumenty

Pozvánka

Identifikace dotřené veřejnosti

Komunikační plán

Organizační struktura

Seznam investičních priorit

Zápis z jednání

 

Složení Řídícího výboru

Ing. Mgr. Vilma Szutová Zástupce MAS
Ing. Karel Macků Zástupce zřizovatele škol
Mgr. Hana Švarcová Zástupce za MŠ
Ing. Eva Macků Zástupce za ZŠ
Mgr. Alena Benešová Zástupce učitelů
Jana Stachová Zástupce školních družin
Josef Mochar, DiS. Zástupce ZUŠ
Mgr. Hana Kopečková Zástupce neformálního vzdělávání
Mgr. Lucie Jarkovská Zástupce KAP
Mgr. Hana Kopečková Zástupce rodičů
David Rosenkranz Zástupce obce nezřizující školu
Ing. Karel Macků Zástupce ORP
Bc. Soňa Baueršímová, DiS. Zástupce P-AP