Obsah

Závěrečná minikonference MAP Dačice II

1

2

3

4

21. 4. 2022 se v Dačicích uskutečnila závěrečná minikonference projektu MAP Dačice II. Zástupci realizačního týmu představili aktualizovanou dokumentaci MAP a realizované implementační aktivitity a navazující projekt MAP Dačice III. Účastníci minikonference se také dozvěděli o aktivitách NPI a edukačních programech Městského muzea a galerie Dačice.

 

Pozvánka na Závěrečnou minikonferenci MAP Dačice II

mini

Závěrečná minikonference MAP Dačice II

V Dačicích odhalili unikátní 3D tištěnou sochu z recyklátu 

Unikátní dvoumetrovou sochu s názvem Život v kostce, která je vytištěná na 3D tiskárnách z recyklovaných PET lahví, 1. dubna 2022 odhalili v Dačicích. Originální skulptura je společným dílem žáků a pedagogů z devíti škol na Dačicku a odborníků z Fakulty architektury ČVUT.

Děti sochu navrhly, sbíraly plastové nádoby na výrobu tiskové struny a pomáhaly i se samotným 3D tiskem. Socha z průsvitného plastu ze 100 různých dílů je nasvícena LED pásky a na podporu Ukrajiny bude chvílemi zářit modrožlutě. Na dačickém náměstí zůstane zhruba měsíc, pak bude putovat do dalších míst, kde se školy podílely na její výrobě.

„Akce s názvem 3Dění se uskutečnila v rámci projektu místního akční plánu rozvoje vzdělávání na Dačicku, který realizuje MAS Česká Kanada. Na základních školách akce podobného zaměření a rozsahu proběhla vůbec poprvé,“ řekla hlavní manažerka projektu MAP Dačice II Marie Hazuková. Celkem devět 3D tiskáren získaly školy právě z projektu MAP Dačice II. Akce dokázala školy nejen propojit na cestě ke společnému dílu, kdy vytiskly dohromady celkem 100 částí sochy, ale žáci díky němu získali i představu o cirkulární ekonomice. „Názorně viděli, jak z plastového odpadu může postupně vzniknout originální umělecké dílo. Na výrobu sochy bylo zapotřebí zhruba 1000 PET lahví,“ doplnila Hazuková.

Podle starosty Dačic Karla Macků má 3D tištěná socha doslova tři rozměry. „3Dění má hned několik rovin. Jednak je to rovina ekologická, kdy se ukazuje, že z materiálu, který je použitý, se dá vytvořit zase něco nového, hezkého. Druhá rovina je technologická, kdy si děti mohou vyzkoušet, jak vypadá 3D tisk, jak se pracuje s 3D tiskárnami. A třetí rovina je estetická. Ta je pro Dačice obzvlášť zajímavá, protože 3Dění zobrazuje kostku a kostka cukru patří neoddělitelně k Dačicím,“ zdůraznil Macků.

Akce 3Dění začala nejprve výtvarnou soutěží. Během prosince 2021 se pak konala výstava prací v Infocentru Dačice a lidé mohli hlasovat pro nejlepší návrh na Facebooku. Během prosince a ledna také školy symbolicky sbíraly PET lahve na výrobu filamentu, tedy tiskové struny do 3D tiskáren. V průběhu února proběhly workshopy k 3D tisku v jednotlivých školách v Dačicích, Slavonicích, Českém Rudolci, Studené, Budíškovicích, Starém Hobzí, Velké Lhotě a Dešné.

Partnerem akce je skupina PETMAT z. ú., která vznikla při Fakultě architektury ČVUT. Vítězný návrh sochy, který společně vytvořili Eliška Tichá a Martin Lacina z 9. ročníku ZŠ a MŠ Studená, odborníci na prostorový tisk museli nejprve vymodelovat a model sochy poté rozdělili na celkem 100 dílů. Ze speciálně vytvořené webové stránky si pak školy i další dobrovolníci mohli stahovat tiskové podklady pro jednotlivé části sochy. „Bylo opravdu výzvou ztělesnit skicu, kresbu do 3D. Jednak aby to odpovídalo návrhu, aby byli všichni spokojení, a jednak abychom tomu i něco přidali, doslova další rozměr. Je zajímavé, že když socha stojí v prostoru, že z každého úhlu člověk uvidí něco jiného. A přitom je to pořád kostka,“ vysvětlila ředitelka PETMAT Kateřina Nováková.

Projekt MAP neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Dačicku realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. od roku 2016. Na něj v roce 2018 navázal projekt MAP II. Školám kromě významné a pravidelně aktualizované dokumentace MAP, která mapuje potřeby ve vzdělávání v regionu, přináší také další možnosti. Věnuje se podpoře inkluzivního vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti. Podporuje spolupráci mezi školami navzájem i s dalšími organizacemi, informuje o dění ve vzdělávání, realizuje řadu workshopů, přednášek a seminářů nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost.

d1

d2

d3

d4

d5

Divadlo Hrnečku vař k projektu Bookstart

Hrnečku vař (2.24 MB)

Slavnostní odhalení sochy Život v kostce

Dvoumetrová socha z recyklovaných PET lahví vznikla ze 100 dílů vytištěných na 3D tiskárnách v devíti základních školách na Dačicku podle vítězného návrhu žáků ZŠ a MŠ Studená.

♻️ Unikátní 3D tištěnou sochu Život v kostce, která vznikla z recyklovaných PET lahví při vzdělávací akci 3Dění, odhalíme 1. dubna 2022 na Palackého náměstí v Dačicích. Oceníme i vítěze facebookového hlasování a vítězný návrh, který vybrala odborná porota. Umělecká instalace vznikla v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

♻️ Socha složená ze 100 dílů vznikala v devíti základních školách na Dačicku. Jednotlivé části skulptury tiskly na 3D tiskárnách žáci, pedagogové i veřejnost.

♻️ Díky 3Dění získali žáci povědomí o cirkulární ekonomice v praxi. Viděli totiž celý proces už od PET lahve vyhozené do žlutého kontejneru, z které pak specializovaná firma vyrobila tiskovou strunu, tedy filament.

♻️ Děti ze škol, zapojených do projektu MAP Dačice II, během listopadu vytvářely návrhy sochy na téma Život v kostce. Po celý prosinec si zájemci mohli výkresy i prostorové instalace prohlédnout na Infocentru Dačice. Veřejnost hlasovala pro výtvarná díla v průběhu prosince na facebooku a vítěz získal cenu veřejnosti. Protože ale ne každý návrh je tisknutelný, vybrala vítězný design odborná komise.

♻️ Specialisté ze skupiny PETMAT z. ú., která je partnerem akce, pak dílo zpracovali v 3D modelovacím programu. Také je rozdělili na jednotlivé části, které si poté školy vybíraly na stránce www.petmat.cz.

♻️ Při akci byly naplno využity 3D tiskárny, které školy získaly začátkem roku 2021 z projektu MAP Dačice II. Technickou podporu zajistil PETMAT, který pro školy připravil workshopy k 3D tisku a recyklaci a pomohl i při možných technických problémech. V březnu se pak jednotlivé díly kompletovaly do konečné podoby.

Život v kostce

Exkurze 3D tištěný dům Prvok

Exkurze do 3D tištěného domu z betonu v rámci projektu MAP Dačice II.

prvok

Soutěž o nejlepší návrh 3D tištěné sochy vyhráli žáci z Dačic a ze Studené

Soutěž o nejlepší návrh 3D tištěné sochy na téma Život v kostce vyhráli žáci ze ZŠ Komenského v Dačicích a ze ZŠ a MŠ Studená.Dačická škola získala cenu veřejnosti, která pro jednotlivá díla mohla hlasovat na Facebooku. Odborná porota vybrala za vítěze kresbu ze ZŠ a MŠ Studená, která se ve facebookovém hlasování umístila jako druhá. Porota složená z 3D tiskařů, umělců a vedení města rozhodovala nejen o estetické stránce díla, ale také o technické proveditelnosti 3D tisku. Akce 3Dění je součástí projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

Specialisté ze skupiny PETMAT z. ú., která je partnerem akce, nyní vítězné dílo zpracují v 3D modelovacím programu. Také je rozdělí na jednotlivé části, které si poté školy budou moci vybrat na stránce www.petmat.cz. „Chápeme skicu jako inspiraci a budeme se také snažit o umělecké ztvárnění a zvýraznění 3D tisku. Přemýšlíme i o zakomponování různých nápadů z jiných návrhů, které jsou také velice pěkné,“ přiblížila ředitelka PETMAT Kateřina Nováková.

Během ledna také pokračuje sběr lahví ve školách, na kterém MAS Česká Kanada spolupracuje s městem Dačice a firmou FCC Dačice.

Akce 3Dění, při které vzniká ve školách na Jindřichohradecku unikátní 3D tištěná socha z recyklovaných PET lahví, bude v únoru pokračovat workshopy pro školy. V základních školách, které v rámci projektu MAP Dačice II získaly 3D tiskárny, proběhnou projektové dny o 3D tisku a recyklaci. Díky 3Dění získají žáci povědomí o cirkulární ekonomice v praxi. Uvidí totiž celý proces od PET lahve vyhozené do žlutého kontejneru, z níž pak specializovaná firma vyrobí tiskovou strunu, tedy filament. Z tiskového materiálu pak žáci za pomoci pedagogů vytisknou po částech celou sochu. Umělecká instalace vznikne v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

Děti ze škol, zapojených do projektu MAP Dačice II, během listopadu vytvářely návrhy sochy na téma Život v kostce. Po celý prosinec si zájemci mohli výkresy i prostorové instalace, které navrhli žáci základních škol v Dačicích, Starém Hobzí, Budíškovicích, Studené a Českém Rudolci, prohlédnou na Infocentru Dačice. Veřejnost hlasovala pro výtvarná díla v průběhu prosince a vítěz získá cenu veřejnosti. Protože ale ne každý návrh je tisknutelný, vybere design sochy během ledna odborná komise.

Při akci budou během února naplno využity 3D tiskárny, které školy získaly začátkem roku z projektu MAP Dačice II. Technickou podporu zajistí PETMAT, který pro školy připravil právě workshopy k 3D tisku a recyklaci a pomůže i při možných technických problémech. V březnu se pak budou jednotlivé díly kompletovat do konečné podoby a socha bude za účasti všech zapojených slavnostně odhalena.

Projekt MAP neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Jindřichohradecku a Dačicku realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. od roku 2016. Na něj v roce 2018 navázal projekt MAP II. Školám kromě významné a pravidelně aktualizované dokumentace MAP, která mapuje potřeby ve vzdělávání v regionu, přináší také další možnosti. Věnuje se podpoře inkluzivního vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti. Podporuje spolupráci mezi školami navzájem i s dalšími organizacemi, informuje o dění ve vzdělávání, realizuje řadu workshopů, přednášek a seminářů nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost.

veřejnost

porota

Operační program Jan Amos Komenský byl jako první předložen Evropské komisi

Praha, 21. prosince 2021 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince jako první český operační program pro programové období 2021-2027 předložen ke schválení Evropské komisi. Oficiálně tak došlo k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.

Více informací ZDE

Hlasování pro nejlepší návrh 3D tištěné sochy

Internetové hlasování pro nejlepší návrh unikátní 3D tištěné sochy na téma Život v kostce ve školách na Dačicku odstartováno. Díky akci 3Dění získají žáci povědomí o cirkulární ekonomice v praxi.

Hlasovat můžete pro své favority po celý prosinec ZDE

Díky akci 3Dění získají žáci povědomí o cirkulární ekonomice v praxi. Uvidí totiž celý proces od PET lahve vyhozené do žlutého kontejneru, z níž pak specializovaná firma vyrobí tiskovou strunu, tedy filament. Z tiskového materiálu pak žáci za pomoci pedagogů vytisknou po částech celou sochu. Umělecká instalace vznikne v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

Školy na Dačicku vytvoří na 3D tiskárnách unikátní sochu z recyklátu

Unikátní dvoumetrová 3D tištěná socha, vyrobená z recyklovaných PET lahví, vznikne ve školách na Dačicku. Žáci základních škol navrhnou podobu sochy, nasbírají plastové lahve na výrobu tiskového materiálu a s pomocí pedagogů ji i po jednotlivých dílech vytisknou na 3D tiskárnách. Díky projektu 3Dění tak děti získají představu o cirkulární ekonomice, kdy budou sledovat celý proces přeměny plastového odpadu v konečnou podobu sochy. Umělecká instalace vznikne v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

„Projekt představuje cirkulární ekonomiku v praxi pomocí sdíleného tisku z plastového recyklátu. Žáci se zapojí do procesu jak svými návrhy uměleckého díla, tak i jeho sdílenou výrobou a před očima uvidí, jak se z odpadu stává socha,“ vysvětlila Kateřina Nováková, ředitelka PETMAT z. ú. „3Dění je skvělé v tom, že ekologie a recyklace získává díky dětem hmotnou podobu a není to jen abstraktní pojem,“ doplnila Marie Hazuková, hlavní manažerka projektu MAP Dačice II.

Během listopadu žáci základních škol v Dačicích, Slavonicích, Českém Rudolci, Studené, Budíškovicích, Dešné, Velké Lhotě a Starém Hobzí vytvořili výtvarné návrhy, jak by skulptura na téma Život v kostce mohla vypadat. Během prosince si jejich díla mohou zájemci prohlédnout na Infocentru Dačice, na facebookové stránce MAP Dačice II a na webové stránce www.petmat.cz. Tam všude také budou moci hlasovat pro návrh, který se jim nejvíce líbí.

Během prosince startuje i dvouměsíční sběr lahví na školách. Z nich poté specializovaná firma z Plané nad Lužnicí vyrobí tiskovou strunu do 3D tiskáren, která bude následně použita na tisk sochy. Se sběrem lahví pomůže firma FCC Dačice. Partner projektu PETMAT z. ú. podle vítězného návrhu vytvoří 3D model sochy, kterou „rozporcuje“ na jednotlivé díly. Na speciálně vytvořené webové stránce si pak školy budou moci vybrat kousky skulptury, které budou tisknout, a získají k nim potřebná tisková data.

Při akci budou během února naplno využity 3D tiskárny, které školy získaly začátkem roku z projektu MAP Dačice II. Technickou podporu zajistí partner projektu PETMAT, který pro školy připravil workshopy k 3D tisku a recyklaci a pomůže i při možných technických problémech. V březnu se pak budou jednotlivé díly kompletovat do konečné podoby a socha bude za účasti všech zapojených slavnostně odhalena.

Projekt MAP neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Dačicku realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. od roku 2016. Na něj v roce 2018 navázal projekt MAP II. Školám kromě významné a pravidelně aktualizované dokumentace MAP, která mapuje potřeby ve vzdělávání v regionu, přináší také další možnosti. Věnuje se podpoře inkluzivního vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti. Podporuje spolupráci mezi školami navzájem i s dalšími organizacemi, informuje o dění ve vzdělávání, realizuje řadu workshopů, přednášek a seminářů nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost.

3Dění

Seminář pro pedagogy k projektu 3Dění v rámci MAP Dačice II

Unikátní dvoumetrová 3D tištěná socha, vyrobená z recyklovaných PET lahví, vznikne ve školách na Dačicku. Žáci základních škol navrhnou podobu sochy, nasbírají plastové lahve na výrobu tiskového materiálu a s pomocí pedagogů ji i po jednotlivých dílech vytisknou na 3D tiskárnách. Díky projektu 3Dění tak děti získají představu o cirkulární ekonomice, kdy budou sledovat celý proces přeměny plastového odpadu v konečnou podobu sochy. Umělecká instalace vznikne v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

sem

Exkurze k 3D tisku a recyklaci

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 se uskutečnila exkurze do PETMAT z.ú. v rámci projektu MAP Dačice II k 3D tisku a recyklaci.

Členové exkurze zavítali do Fakulty architektury ČVUT, kde skupina PETMAT sídlí. Zhlédli ukázky 3D tisku z recyklovaného plastu i mycelia, tedy houbových vláken. Prohlédli si také vznikající 3D tištěnou obří betonovou skulpturu od argentinského umělce Federica Diaze na Bořislavce. Exkurze zavítala také do pavilonu H40 v Holešovicích, kde byl představen projekt Plastenco. Část exkurze na závěr zavítala také na výstavu 3D tisku z betonu a o Prvokovi, který je prvním domem vytištěným 3D v Česku.

Fotografie naleznete zde

Exkurze do PETMAT z.ú.

10:00 přivítání na fa, exkurze po škole, ateliery a 3D tisk.

11:00 exkurze na sochu z betonu na Bořislavku /autor Federico Diaz/

12:00 - 13:00 oběd

13:30-14:30 exkurze do pavilonu H40 v Holešovicích /dílny, art and digital lab, Plastenco

15:00 výstava 3d tisku a o Prvokovi ve stavební spořitelně Buřinka (želivského, metro)

 

PETMAT

Podpora vzdělávací infrastruktury z IROP 2021 - 2027

U výzvy Akční plánování v území byla zveřejněna prezentace s přehledem oblastí, které budou podporovány v rámci IROP 2021 – 2027 a týkají se škol a školských zařízení. Prezentace byla představena zástupcem Řídicího orgánu IROP na 5. on line konferenci systémového projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) konané dne 4. listopadu 2021.  

IROP vzdělávání (983.55 kB) 

Seminář Stres a jak se s ním vyrovnat

9. listopadu od 17:00 hodin se uskuteční seminář pro rodiče v rámci projektu MAP Dačice II Stres a jak se s ním vyrovnat.

Semináře povede psychoterapeutka Marcela Blažková, pracující v Centru podpory rodin Ruth Třebíč, která absolvovala pětiletý psychoterapeutický a lektorský výcvik, Kurz efektivního rodičovství, Kurz práce s dětmi s traumatem aj. Spolupracovala v rámci evropského projektu na vytváření informativních materiálů pro pěstouny.

Stres

3Dění - unikátní 3D tištěná socha z recyklovaných PET lahví

V rámci projektu MAP Dačice II jsme připravili akci 3Dění na podporu třídění plastů i vzdělávacích programů k cirkulární ekonomice, kterou startujeme právě TEĎ ve spolupráci s PETMAT z. ú. a městem Dačice.

Během 3Dění vznikne zhruba dvoumetrová socha vytištěná na 3D tiskárnách. Podobu skulptury navrhnou žáci ZŠ ze škol zapojených do projektu MAP Dačice II. Z každé školy shromáždíme do konce listopadu 3 návrhy vytvořené jakoukoli výtvarnou technikou (které školy ze všech prací svých žáků vyberou). Tématem je Život v kostce. Kostka se může stát základním stavebním materiálem pro budování čehokoliv, ale zároveň může sama posloužit jako nositel informace ukryté uvnitř.

Vybrané návrhy vystavíme od 1. do 31. prosince na Infocentru Dačice, na webu a na Facebooku. A všude tam bude moci veřejnost hlasovat pro design, který se jí nejvíce líbí.

Žáci se zapojí i do sběru PET lahví, z nichž specializovaná firma Purum z Plané nad Lužnicí vyrobí tiskovou strunu do 3D tiskáren, kterou následně použijeme na tisk sochy. Se sběrem lahví pomůže firma FCC Dačice.

Při akci využijeme 3D tiskárny, které školy získaly začátkem roku. Samozřejmě s dostatečnou technologickou podporou ze strany našeho partnera PETMAT, který pro školy připravil workshopy k 3D tisku a recyklaci.

PETMAT podle vítězného návrhu vytvoří 3D model sochy, kterou „rozporcuje“ na jednotlivé díly. Na speciálně vytvořené webové stránce si pak školy budou moci vybrat kousky skulptury, které budou tisknout, a získají k nim potřebná tisková data.

3Dění

Seminář pro rodiče Hranice ve výchově dětí

Seminář pro rodiče Hranice ve výchově dětí, který se bude  konat 19. října od 17:00 v Katolickém domě v Dačicích v rámci projektu MAP Dačice II.

V programu:
- jak najít svoje vlastní hranice
- proč se je děti stále snaží překračovat
- jak hranice správně stanovit
- jak dostáhnout jejich dodržování

Semináře povede psychoterapeutka Marcela Blažková, pracující v Centru podpory rodin Ruth Třebíč, která absolvovala pětiletý psychoterapeutický a lektorský výcvik, Kurz efektivního rodičovství, Kurz práce s dětmi s traumatem aj. Spolupracovala v rámci evropského projektu na vytváření informativních materiálů pro pěstouny.

seminář

POZVÁNKA
na seminář pro učitele 1. stupně základních škol
„TŘÍDNICKÉ HODINY“

Datum a termín konání: úterý 26. 10. 2021 od 12:00 do 18:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Alice Vašáková
Program semináře:
• Klima třídy a možnosti jeho ovlivnění
• Motivace učitelů a žáků k pořádání třídnických hodin (mapování výhod a rizik, cesty k motivaci žáků).
• Třídnické hodiny v systému prevence rizikového chování žáků.
• Metodika vedení třídnických hodin (jak postupovat při plánování a realizaci třídnické hodiny).
• Použití vhodných technik (jak si stanovit cíl třídnické hodiny, jak vybrat vhodnou techniku a jak ji maximálně vytěžit).
• Rizika při vedení třídnických hodin (možné obtíže učitelů při nevýukové práci se třídou, nemotivovaní žáci, subjektivně pociťovaná nekompetence učitele) a jejich minimalizace
• Konkrétní témata třídnické hodiny (příklady dobré praxe, osvědčené techniky, hledání aktuálních témat pro konkrétní třídy).
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do úterý 19. 10. 2021 do 10:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci
 
POZVÁNKA
na seminář pro učitele 2. stupně základních škol
„Práce s diferencovanou třídou“

Datum a termín konání: středa 22. září 2021 od 14:00 do 17:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková
Program semináře:
• Legislativní zakotvení problematiky
• Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
• Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
• Diferencované vyučování jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
• Reflexe aktuální situace ve školství spojená s podporou žáků po dlouhém období distančního vzdělávání
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do pondělí 20. 9. 2021 do 15:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci
 
POZVÁNKA
na seminář pro učitele 1. stupně základních škol
„Práce s diferencovanou třídou“

Datum a termín konání: pondělí 20. září 2021 od 14:00 do 17:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková
Program semináře:
• Legislativní zakotvení problematiky
• Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
• Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
• Diferencované vyučování jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
• Reflexe aktuální situace ve školství spojená s podporou žáků po dlouhém období distančního vzdělávání
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do čtvrtka 16. 9. 2021 do 15:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci
Exkurze do Přírodní zahrady MŠ Strmilov.
Ředitelka Věra Semotánová přiblížila roli přírodních zahrad v předškolním vzdělávání a samotné budování zahrad popsal architekt Ondřej Semotán. Pedagogové ze škol zapojených do projektu MAP Dačice II pak mohli ochutnat i pizzu upečenou v zahradní peci.
1

2

3

4

5

Seminář pro pedagogy MŠ v Dačicích - Plánujeme od cílů k prostředkům

21. 9. 2021 ve 13:00 v MŠ Dačice proběhne seminář pro pedagogy MŠ Plánujeme od cílů k prostředkům - Příprava a plánování naplňování cílů z RVP pomocí logického modelu, evaluace, reflexe.

Účast prosím potvrďte na e-mailu: sokolska@msdacice.cz do 16. 9. 2021.

Seminář MŠ

Seminář MŠ Dačice

 

Exkurze do přírodní zahrady MŠ Strmilov

Návštěva přírodní zahrady Mateřské školy Strmilov v rámci projektu MAP Dačice III se uskuteční 14. 9. 2021 ve 14:00 hodin. Přiblíží Program plánování, realizace a následné využívání přírodních zahrad ve vzdělávání v MŠ.

MŠ

Kompas vzdělávání pro 21. století

Realizační tým KAP ve spolupráci s Jihočeským krajem a PF JČU připravuje konferenci Kompas vzdělávání pro 21. století určenou pro vedoucí pracovníky SŠ a ZŠ, která se uskuteční 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu JČU v Č. Budějovicích.

Přihlásit se může pouze jeden zástupce za školu.

Odkazy na přihlášení a web konference naleznete v přiložené pozvánce.

Termín pro přihlášení je do 10. 9. 2021.

Kompas pro vzdělávání

Seminář SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Seminář pro vedoucí a poradenské pracovníky škol
„SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE“
Datum a termín konání: čtvrtek 9. 9. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková

Mgr. Lenka Ondráčková je zakladatelka vzdělávací agentury EDUPRAXE s.r.o., její jednatelka a lektorka programů zaměřených na poskytování poradenských služeb ve školách, realizaci podpůrných opatření v praxi, práci s diferencovanou třídou a hodnocení a sebehodnocení žáků. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje poskytování poradenských služeb žákům, rodičům i učitelům a problematice systému poradenských služeb na základní škole. Především jeho vytváření, koordinaci a řízení v rámci školy a jeho propojování se službami poskytovanými školskými poradenskými zařízeními. Svoje zkušenosti zpracovává a publikuje pro potřeby výchovných poradců.


Cíl semináře: Seminář je určen pro vedoucí a poradenské pracovníky škol a zabývá se aktuální legislativou a situací v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Seminář je pro účastníky zdarma.


Přihlásit se můžete do pondělí 6. 9. 2021 do 10:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci.

seminář

Minikonference Distančně i v lavici

Ve čtvrtek 24. června 2021 se v Dačicích konala minikonference Distančně i v lavici v rámci projektu MAP Dačice II. Školy zapojené do projektu získaly informace o novinkách, o přírodních zahradách v MŠ, o programech Městského muzea a galerie Dačice pro školy, o akcích dačické knihovny či o projektových dnech v Šablonách.

konf

konf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konfkonf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

konf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace knihovna (45.33 MB)

Prezentace muzeum (5.64 MB)

Prezentace přírodní zahrada (32.15 MB)

Minikonference Distančně i v lavici

Minikonference Distančně i v lavici se v rámci projektu MAP Dačice II uskuteční 24. června 2021 ve 13:00 v Motelu Dačice.

Pozvánka a program (1.33 MB) (1.33 MB)

Distančně i v lavici

Materiály z webináře Začátky práce s 3D tiskárnou

Materiály z webináře k 3D tisku naleznete na následujících odkazech:

Zaznamenané prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=lOCR1pt4u8c

1 Spouštění tisku a slicing: https://www.youtube.com/watch?v=2TcIJT23Nys

2 Modely a programy: https://www.youtube.com/watch?v=wVb1lQvYAhw

3 tisk a kontrola https: //www.youtube.com/watch?v=Sb37y-tKsTw

4 tisk a kontrola https: //www.youtube.com/watch?v=JDVLeH6hKVo

5 tiskarna info a nastaveni 1. vrstvy: https://www.youtube.com/watch?v=x34LkO9d2bI

 

Webinář Začátky práce s 3D tiskárnou
Školy na Dačicku získaly 3D tiskárny v rámci projektu MAP Dačice II. Nyní jsme pro ně, ve spolupráci s PETMAT z. ú., připravili webinář Začátky práce s 3D tiskárnou.
webinář 3D
Seminář Šikana ve školním prostředí

Cyklus seminářů o šikaně ve školním prostředí s PaedDr. Zdeňkem Martínkem v rámci projektu MAP Dačice II.

šikana ve školním prostředí

šikana ve školním prostředí (1.22 MB)

Školy na Dačicku získají 3D tiskárny z projektu MAP Dačice II

3DDěti ze základních škol na Dačicku budou moci získávat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím 3D tiskáren. Moderní technologie poputují do škol v rámci projektu MAP Dačice II. Vybraná zařízení podporují také prostorový tisk z recyklovaných PET lahví, a tím přispějí k ekologickému vnímání světa u dětí.

Celkem devět 3D tiskáren budou moci využívat žáci v základních školách v Dačicích, Slavonicích, Českém Rudolci, Studené, Starém Hobzí, Velké Lhotě, Budíškovicích a Dešné. Technické dovednosti, ale i prostorovou představivost u nich může rozvíjet nejen při odborných předmětech, ale také při výtvarné výchově. Mohou vzniknout nové zájmové kroužky pro děti se zájmem o techniku.

Na pořízení 3D tiskáren navážou i další semináře pro pedagogy, kteří budou se zařízeními ve školách pracovat. Pro jednotlivé školy jsou připraveny také projektové dny. Při nich mohou žáci sledovat, jak z tiskové struny, vyrobené z recyklovaných plastových lahví, vzniká něco nového podle jejich vlastních návrhů, například jednoduchá vykrajovátka na těsto. Získají tak názornou představu o recyklaci a druhotném využití plastu v praxi.

tiskVe školách na Dačicku se ale 3D tisk osvědčil i při mimořádných opatřeních během koronavirové krize. Děti a učitelé ze škol na Dačicku a Slavonicku v květnu 2020 získaly vytištěné ochranné štíty. Díky spolupráci MAS Česká Kanada a skupiny PETMAT vytiskli dobrovolní tiskaři na 3D tiskárnách celkem 1200 štítů. Materiál do tiskáren, takzvaný filament, byl unikátní tím, že byl vyrobený z recyklovaných PET lahví. Štíty jsou nejen pro pedagogy lepší volbou než ústenky, protože při výuce hraje významnou roli také mimika obličeje. I školáci mají větší svobodu pohybu a snadněji se jim dýchá.

Konference MŠMT a Google Distanční výuka jako příležitost

KonferenceKonference Distanční výuka jako příležitost, kterou je možné sledovat na youtube. Cílem online konference je představit aktuální trendy pro distanční výuku a umožnit učitelům prezentovat jejich přístupy k ní. Úvodní slovo bude mít ministr školství ČR Robert Plaga a ředitelka Google pro CZ,SK,RO a HU Tania le Moigne. Sledovat ji můžete na následujícím odkazu:
 

https://www.youtube.com/watch?v=SAB9OUpklc8

 

 

ČŠI: Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání znevýhodněných žáků z různých hledisek úspěšné. Zkušenosti těchto škol a postupy, které tyto školy při vzdělávání znevýhodněných žáků uplatňují, tak mohou být přenositelnou inspirací pro školy další.

Zprávu si můžete přečíst zde:

Změna termínu!

Seminář Grafomotorická cvičení v praxi se kvůli mimořádným opatřením přesouvá na 26. listopadu 2020.

grafomotorika

Seminář MŠ Dačice

 

ODLOŹENO

O náhradním termínu Vás budeme informovat.

24. 9. 2020 zasedal Řídící výbor MAP Dačice II

Schválil Seznam investičních priorit pro září 2020. Všechny schválené dokumenty naleznete v sekci Řídící výbor.

31. 8. 2020 zasedal Řídící výbor MAP Dačice II

Na konci srpna zasedal Řídící výbor MAP Dačice II a schválil aktualizaci dokumentace Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice a jeho analytickou a implementační část. Všechny schválené dokumenty naleznete v sekci Řídící výbor.

Studenti pedagogických fakult pomohou s doučováním. Zapojte je i na vaší škole

StudentiMnoho dětí a žáků dětí zůstalo během období distanční výuky bez větší podpory. Nemají doma dostatečné vybavení či připojení k internetu, jejich rodiče je z různých důvodů nejsou schopni podpořit, překážkou mohou být i problémy v rodině nebo špatná finanční situace. Ne všude mohou zajistit dodatečnou pomoc samotné školy, sociální pracovníci či dobrovolníci. Přesto je nutné děti v nadcházejícím školním roce podpořit plošněji a co nejvíce vyrovnávat vzniklé rozdíly v dosažené úrovni znalostí a dovedností. Pomoci může právě doučování. Pedagogické fakulty společně s vyššími odbornými školami, ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národním pedagogickým institutem ČR a organizací Člověk v tísni iniciovali zapojení studentů pedagogických oborů, kteří jsou vysoce motivovaní a mají odborné vedení svých kateder. Studenti začnou doučovat děti, které byly zasaženy školním výpadkem během koronavirové krize a potřebují s učením více pomoci.

Více informací na: https://www.npicr.cz/aktuality/studenti-pedagogickych-fakult-pomohou-s-doucovanim-zapojte-je-i-na-vasi-skole

Online katalog EMA

V rámci projektu NPI ČR Podpora práce učitelů vzniká systém EMA jako online katalog informací o otevřených digitálních vzdělávacích zdrojích (DVZ), přístupných na různých portálech a webech a umožňující v nich snadno vyhledávat z jednoho místa. 

Ema - info pro partnery

Ema - leták

Ema

Aktualizace Seznamu investičních priorit MAP Dačice II - září 2020

V současné době probíhá aktualizace Seznamu investičních priorit MAP Dačice II. Připomínky k přiloženému návrhu dokumentu, který se aktualizuje každého půl roku, je možné zasílat do 9. září 2020 na adresu hazukova@masck.cz.

Seznam investičních priorit MAP Dačice II - září 2020

Minikonference Komunikace ve školách, distanční výuka a rovné příležitosti

Ve čtvrtek 18. června se v Dačicích uskutečnila minikonference v rámci projektu MAP Dačice II. Zabývala se otázkou výuky v nouzovém stavu a problémy i příležitostmi, které přinesla. Minikonference Komunikace ve školách, distanční výuka a rovné příležitosti poukázala na potřebu řešit konektivitu škol, která při výuce na dálku při přetížených sítích videohovory leckde selhávala. Zástupci zapojených škol by také uvítali školení pro rodiče žáků k rozvoji informační gramotnosti.

Covid2Covid5Covid4Covid7Covid6Covid1

 

Minikonference Covid-19

V rámci projektu MAP Dačice II se 18. června ve 13:00 hodin v Dačičích uskuteční minikonference Komunikace ve školách, distanční výuka a rovné příležitosti.

covid

covid pozvánkacovid program

Děti a učitelé ze škol na Dačicku získali štíty z recyklátu

Děti a učitelé ze škol na Dačicku a Slavonicku získali ochranné štíty z recyklovaného plastu. Díky spolupráci MAS Česká Kanada a skupiny PETMAT vytiskli dobrovolní tiskaři na 3D tiskárnách celkem 1200 štítů. Materiál do tiskáren, takzvaný filament, je unikátní tím, že je vyrobený z recyklovaných PET lahví. Štíty jsou nejen pro pedagogy lepší volbou než ústenky, protože při výuce hraje významnou roli také mimika obličeje. I školáci mají větší svobodu pohybu a snadněji se jim dýchá.

Štíty dostaly děti či učitelé v Budíškovicích, ve školách v Dačicích, Slavonicích, ve Studené, Starém Hobzí, Hříšicích či v Základní umělecké škole Dačice.

O prvním dnu ve škole se štíty natáčela v Dačicích Česká televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140525-udalosti-v-regionech/video/769658

 

štíty5štíty2štíty3štíty4

 
 
 
 
 

 

Jednání Řídícího výboru

Dne 4. 5. 2020 se konala schůzka členů Řídícího výboru formou per rollam, kdy byl schválen dokumet Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2020.

Zápis z jednání ŘV

Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2020

 
Jednání Řídícího výboru

Dne 23. 3. 2020 se konala schůzka členů Řídícího výboru formou per rollam, kdy byly schváleny níže uvedené dokumety.

Zápis z jednání ŘV

Seznam investičních priorit k 23.3.2020

Organizační struktura

Seznam plánovaných evaluací a Harmonogram evaluací

 

6. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku.

V úvodníku naleznete výsledky šetření ČŠI k podmínkám a aktivitám škol při zajišťování výuky žáků na dálku, na základě kterých chce MŠMT ve spolupráci s NPI ČR poskytovat  školám individualizovanou adresnou podporu. V příloze máte také připojen přehled doporučení, jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření.

NPI Jak mohou školy komunikovat s rodiči

6. NPI Speciál pro podporu výuky na dálku

 

Nákup logických her

V rámci projektu MAP II byly po dohodě se zapojenými školami zakoupeny logické hry, které rozvíjejí logické myšlení, podporují rozvoj matematické gramotnosti a jiných kompetencí. Ve dnech 16. - 17. 12. 2019 byly hry předány jednotlivým školám. 

1

2

3

Seminář "Nácvik čtení"

Dne 6. 11. 2019 se uskutečnil v Základní a mateřské škole Český Rudolec seminář na téma "Nácvik čtení s lektorkou Mgr. Irenou Smetanovou. Obsahem semináře byly metody a formy činnostního učení při nácviku čtení s porozuměním v prvním a druhém období, postupy vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných. 

ČR

2

3

Zpravodaj MAS 2/2019

Byl vydán Zpravodaj MAS 2/2019, ve kterém byli čtenáři informováni o průběhu projektů MAP II, které realizuje MAS Česká Kanada.

Zpravodaj 2/2019

 

Konference o rozvoji vzdělávání

8. 10. 2019 se v Dačicích konala Konference o rozvoji vzdělávání. Sešli se zde zástupci zapojených škol společně se členy pracovních skupin a realizačním týmem. Hlavními body konference byly informace k projektu MAP II a nabídky programů organizacemi neformálního vzdělávání. Nedílnou součástí byla i diskuze zúčastněných a předávání zkušeností.

Zápis z konference

 

Jednání Řídícího výboru

Dne 19. 9. 2019 se konala schůzka členů Řídícího výboru, kde byl schválen dokument Seznam investičních priorit MAP Dačice II.

Zápis z jednání ŘV

Seznam investičních priorit MAP Dačice II

 

 

Agregovaný popis potřeb škol

Realizační tým MAP vytvořil dotazníky pro MŠ a ZŠ a zjišťoval potřeby jednotlivých škol v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a také v oblasti polytechniky a digitálních kompetencí. Z dat, které obdržel, vznikl dokument Agregovaný popis potřeb škol.

Agregovaný popis potřeb škol

 

 

 

Pozvánka na worshop pro rodiče

pozvánka

 

 

 

 

Srdečně zveme rodiče na workshop "Základy efektivního rodičovství, nalézání potřeb rodičů i dětí"

workshop

 

 

 

 

MAP Dačice II

Projekt je realizován od září 2018. V období od dubna do září 2018 probíhaly přípravné práce, bylo aktualizováno složení Řídícího výboru, pracovních skupin a probíhala komunikace s řediteli škol ohledně implementační části projektu.  Do projektu se zapojily všechny dačické základní a mateřské školy.

Projekt bude realizován 44 měsíců, tj. do dubna 2022. V rámci projektu bylo požádáno o 10 368 180,48 Kč. Rozpočet byl ze strany řídícího orgánu krácen, došlo ke snížení sazeb u některých pracovních pozic a proto MAS Česká Kanada o.p.s. obdržela  10 138 083,58 Kč. Tato částka zahrnuje mzdové náklady na jednotlivé pracovní pozice a paušální náklady ve výši 40% mezd.

V projektu pracují 4 pracovní skupiny – pro financování, pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti. Pracovní skupiny jsou tvořeny odborníky z řad pedagogických pracovníků, pracovníků působících v oblasti neformálního vzdělávání, zaměstnanců veřejné správy a rodičů dětí a žáků. Schůzky pracovních skupin jsou realizovány dle potřeby, většinou jednou za 3 měsíce.

Realizační tým MAP Dačice II se schází podle potřeby, většinou jedenkrát za měsíc. Je tvořen pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, zástupci obcí a zástupci neformálního vzdělávání. Realizační tým zorganizoval různé workshopy a semináře pro pedagogy a rodiče. Právě probíhá sběr dat pro analytickou část MAP II. Součástí realizačního týmu jsou zástupci zapojených škol, kteří odpovídají za zpracování vlastního pokroku ve škole. Se zástupci škol se konzultují také implementační aktivity, které se v projektu realizují.

Nejdůležitějším orgánem MAP II je Řídící výbor. Jednání Řídícího výboru proběhlo dvakrát, jednou v říjnu 2018 a podruhé v únoru 2019. Na těchto schůzkách byl zvolen předseda Řídícího výboru a byly schváleny dokumenty potřebné k realizaci projektu.

Všechny údaje o projektu jsou zveřejňovány na facebookovém profilu „MAP Dačice II“, na webových stránkách MAS Česká Kanada nebo na stránkách www.mapvzdelavani.cz.

 

Dne 4. 3. 2019

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání