Obsah

Programový rámec Sociální začleňování a služby

9. výzva MAS Česká Kanada-IROP-Sociální služby III

9. výzva IROP - Sociální služby III

Hodnotící kritéria - Sociální služby III

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele

Kontrolní listy - hodnocení FNaP - 9. výzva

Kontrolní listy - věcné hodocení - 9. výzva

Jednání výběrové komise - zápis, prezenční listina, etické kodexy

Zápis z jednání Programového výboru

Etické kodexy Programový výbor

Pozvánka na seminář pro příjemce (231.78 kB)

Prezentace ze semináře pro příjemce (396.42 kB)

 

8. výzva MAS Česká Kanada-IROP-Sociální služby II

8. výzva IROP - Sociální služby II

Hodnotící kritéria - Sociální služby II

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

 

4. výzva MAS Česká Kanada-IROP-Sociální bydlení

4. výzva IROP - Sociální bydlení

Hodnotící kritéria - Sociální bydlení

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele

Kontrolní listy - Formální náležitosti a přijatelnost - 4. výzva

Kontrolní listy - Věcné hodnocení - 4. výzva

 

 

3. výzva MAS Česká Kanada-IROP-Sociální služby I

3. výzva IROP - Sociální služby I

Hodnotící kritéria - Sociální služby I

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře pro žadatele

Kontrolní listy - Formální náležitosti a přijatelnost - 3. výzva

Kontrolní listy - Věcné hodnocení - 3. výzva

Zápis z jednání Výběrové komise

Prezeční listlina Výběrová komise

Etické kodexy Výběrová komise

Zápis z jednání Programového výboru

Prezenční listina Programový výbor

Etické kodexy Programový výbor

Změna výzvy - navýšení alokace CZV

Pozvánka na seminář pro příjemce (231.22 kB)

Prezentace - seminář pro příjemce (1.13 MB)