Obsah

Výzva č. 5

Příloha č. 1 - Výzva č. 5 PRV MAS Česká Kanada o.p.s. Staženo: 95x | 15.06.2018

Příloha č. 2 - FICHE 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Staženo: 37x | 15.06.2018

Příloha č. 3 - FICHE 3 Lesnická infrastruktura Staženo: 16x | 15.06.2018

Příloha č. 4 - FICHE 4 Zemědělská infrastruktura Staženo: 14x | 15.06.2018

Příloha č. 5 - FICHE 5 Podpora nezemědělského podnikání Staženo: 35x | 29.06.2018

Příloha č. 6 - FICHE 6 Spolupráce v lesnictví Staženo: 28x | 29.06.2018

Příloha č. 7 - Pravidla PRV pro žadatele Staženo: 46x | 15.06.2018

Příloha č. 8 - Interní postupy MAS Česká Kanada o.p.s. Staženo: 25x | 15.06.2018

Příloha č. 9 - Žádost o přístup na Portál farmáře Staženo: 17x | 15.06.2018

Příloha č. 10 - Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci z Portálu farmáře, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF Staženo: 23x | 15.06.2018

Příloha č. 11 - Statut MAS Česká Kanada o.p.s. Staženo: 6x | 15.06.2018

Příloha č. 12 - Prohlášení o zařazení podniku Staženo: 25x | 26.06.2018

Příloha č. 13 - Pozvánka na seminář Fiche 2 Staženo: 26x | 15.06.2018

Příloha č. 14 - Pozvánka na seminář Fiche 3, 4, 6 Staženo: 21x | 15.06.2018

Příloha č. 15 - Pozvánka na seminář Fiche 5 Staženo: 29x | 15.06.2018

Příloha č. 16 - Prezentace Fiche 2 Staženo: 19x | 21.06.2018

Příloha č. 17 - Prezentace Fiche 3 Staženo: 16x | 21.06.2018

Příloha č. 18 - Prezentace Fiche 4 Staženo: 8x | 21.06.2018

Příloha č. 19 - Prezentace Fiche 5 Staženo: 17x | 29.06.2018

Příloha č. 20 - Prezentace Fiche 6 Staženo: 13x | 29.06.2018

Stránka