Obsah

Výzva č. 5

Příloha č. 1 - Výzva č. 5 PRV MAS Česká Kanada o.p.s.

Výzva PRV č. 5.pdf

Příloha č. 2 - FICHE 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

D_FICHE_1001056124_20180601_091455.pdf

Příloha č. 3 - FICHE 3 Lesnická infrastruktura

D_FICHE_1001056124_20180606_160953.pdf

Příloha č. 4 - FICHE 4 Zemědělská infrastruktura

D_FICHE_1001056124_20180606_160417.pdf

Příloha č. 5 - FICHE 5 Podpora nezemědělského podnikání

1001056124_20180131092932_05.pdf

Příloha č. 6 - FICHE 6 Spolupráce v lesnictví

D_FICHE_1001056124_20180606_161241.pdf

Příloha č. 7 - Pravidla PRV pro žadatele

Pravidla PRV pro žadatele.pdf

Příloha č. 8 - Interní postupy MAS Česká Kanada o.p.s.

Interní postupy PRV2_1.2.2018.pdf

Příloha č. 9 - Žádost o přístup na Portál farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře.pdf

Příloha č. 10 - Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci z Portálu farmáře, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF.pdf

Příloha č. 11 - Statut MAS Česká Kanada o.p.s.

Statut_17_4_2018.pdf

Příloha č. 12 - Prohlášení o zařazení podniku

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP.pdf

Příloha č. 13 - Pozvánka na seminář Fiche 2

POZVÁNKA na seminář 20. 6.pdf

Příloha č. 14 - Pozvánka na seminář Fiche 3, 4, 6

POZVÁNKA na seminář 21.6..pdf

Příloha č. 15 - Pozvánka na seminář Fiche 5

POZVÁNKA na seminář 22.6..pdf

Příloha č. 16 - Prezentace Fiche 2

VÝZVA č.5- prezentace Fiche č. 2.pdf

Příloha č. 17 - Prezentace Fiche 3

VÝZVA č.5- prezentace Fiche č. 3 .pdf

Příloha č. 18 - Prezentace Fiche 4

VÝZVA č.5- prezentace Fiche č. 4 .pdf

Příloha č. 19 - Prezentace Fiche 5

VÝZVA č.5 - prezentace Fiche č. 5.pdf

Příloha č. 20 - Prezentace Fiche 6

VÝZVA č.5 - prezentace Fiche č. 6.pdf

Stránka