Obsah

Lidová řemesla a tradice na obou stranách hranice

 

Projekt realizovaný ve spolupráci s rakouským partnerem Volkskultur Niederösterreich GmbH, Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten.

Lidové tradice a zvyky mají v České republice i v Rakousku hluboké kořeny, typické jsou národní kroje, lidová keramika, řemesla, písně aj. Jejich udržování však není samozřejmostí, a proto tento projekt směřuje k jejich podpoře a oživení mezi dětmi, mládeží i dospělými, rozvíjí spolkovou činnost a podporuje tradiční řemeslnou výrobu. Účelem projektu je zároveň motivovat na venkově dosud nevyužívaný lidský potenciál, posílil regionální identitu a udržitelný rozvoj venkova spoluprací se školami, propojováním muzeí, spolků a dalších kulturních zařízení na obou stranách hranice. Projekt by měl rozvinout zájem všech generací o kulturní dědictví, pomoci poznávat kořeny  regionální kultury, podpořit kulturní spolkovou činnost, zapojit do života obcí co nejvíc obyvatel, a zároveň by měl rozvíjet živý venkov založený na tradicích.

Hlavním cílem tohoto projektu je ochrana společného kulturního bohatství, uchovávání a rozvíjení českých a rakouských lidových tradic a národních kulturních hodnot v oblasti řemeslné výroby, lidové hudby a tance.Projekt má seznámit partnery s regionálními tradicemi, zvyky, tradičními řemesly a s jejich využitím pro rozvoj venkovského cestovního ruchu.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

- přednášky na téma českých a lidových zvyků a tradicv Čechách a v Rakousku

- exkurze za tradičními řemesly

- tématický den "Řemesla v Brandlhofu" - workshop drátkování

- účast na folklorních festivalech v Rakousku a v Čechách

 

interreg