Obsah

Výzva č. 5

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

Příloha č. 2 Statut_13_6_2017

Příloha č. 2 Statut_13_6_2017.pdf

Příloha č. 3 Jednací řád MAS 2016

Příloha č. 3 Jednací řád MAS 2016.pdf

Příloha č. 4 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT PROJEKTU

Příloha č. 4 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT PROJEKTU.pdf

Příloha č. 5 - POVINNÁ PŘÍLOHA - Potvrzení o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ

Příloha č. 5 - POVINNÁ PŘÍLOHA - Potvrzení o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ.docx

Výzva č. 5 MAS Česká Kanada o.p.s. Prorodinná opatření II

Výzva č. 5 MAS Česká Kanada o.p.s. Prorodinná opatření II.pdf

Pozvánka na seminář pro žadatele 13.2.2018 od 11:00 hodin

POZVÁNKA pro žadatele OPZ - Prorodinná opatření.pdf

Prezentace ze semináře 13.2.2018

Prezentace ze semináře pro žadatele Prorodinná opatření II.pdf

Seznam žádoistí o dotaci vybraných k podpoře

Seznam žádostí o podporu.pdf

Zápis z jednání výběrové komise

Jednání výběrové komise.pdf

Prezenční listina výběrové komise

Prezenční listina výběrové komise.pdf

Hodnocení žádosti Jazyková škola Zachová

Hodnocení Jayzková škola Zachová.pdf

Pozvánka na seminář pro příjemce 1.8.2018 od 15:00 hodin

POZVÁNKA pro příjemce OPZ - Prorodinná opatření.pdf

Prezentace ze semináře pro příjemce 1.8.2018

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE Výzva MAS č.5 Prorodinná opatření II. MAS Česká Kanada.pdf

Stránka

  • 1