Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

SZIF - zásady pro poskytování dotací v roce 2022

Na webových stránkách SZIF byly zveřejněny zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022. celý text

ostatní | 17. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Seminář pro pedagogy MŠ v Dačicích - Plánujeme od cílů k prostředkům

21. 9. 2021 ve 13:00 v MŠ Dačice proběhne seminář pro pedagogy MŠ Plánujeme od cílů k prostředkům - Příprava a plánování naplňování cílů z RVP pomocí logického modelu, evaluace, reflexe. celý text

ostatní | 6. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Exkurze do přírodní zahrady MŠ Strmilov

Návštěva přírodní zahrady Mateřské školy Strmilov v rámci projektu MAP Dačice III se uskuteční 14. 9. 2021 ve 14:00 hodin. Přiblíží Program plánování, realizace a následné využívání přírodních zahrad ve vzdělávání v MŠ. celý text

ostatní | 3. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Anonymní dotazník - Hodnocení činnosti kanceláře MAS Česká Kanada o.p.s.

Vážení partneři, žadatelé a spolupracovníci,

rádi bychom se Vás zeptali na Vaše dosavadní zkušenosti ze spolupráce s orgány MAS Česká Kanada o.p.s. celý text

ostatní | 1. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Kompas vzdělávání pro 21. století

Realizační tým KAP ve spolupráci s Jihočeským krajem a PF JČU připravuje konferenci Kompas vzdělávání pro 21. století určenou pro vedoucí pracovníky SŠ a ZŠ, která se uskuteční 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu JČU v Č. Budějovicích. celý text

ostatní | 31. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Seminář SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Seminář pro vedoucí a poradenské pracovníky škol
„SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE“
Datum a termín konání: čtvrtek 9. 9. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková celý text

ostatní | 30. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Pivovaru Popelín pomohly dotace z MAS Česká Kanada

Na pořízení nové technologie pivovaru získal Pivovar Popelín s.r.o. dotaci 156.195 korun a na druhou etapu 826.875 korun z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Česká Kanada o. p. s. celý text

ostatní | 2. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení 13. výzvy IROP-Infrastruktura pro vzdělávání IV a pozvánka na seminář pro žadatele

Dne 28.7.2021 bude vyhlášena 13. výzva z operačního programu IROP - Infrastruktura pro vzdělávání IV. celý text

ostatní | 23. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

MAS Česká Kanada pomáhá rozvoji venkova od roku 2012

Už devět let pomáhá MAS Česká Kanada o. p. s. rozvoji venkovského regionu. Místní akční skupina nyní působí na území 67 obcí – 36 z Jindřichohradecka,16 z Dačicka, 8 ze Soběslavska a 7 z Táborska. celý text

ostatní | 19. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Schválení koncepční části Strategie CLLD MAS Česká Kanada

Dne 15.7.2021 byla řídícím orgánem schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada pro období 2021-2027. celý text

ostatní | 16. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Seminář pro příjemce - 11. výzva IROP

Pro příjemce dotace z 11. výzvy IROP - Infrastruktura pro vzdělávání III připravujeme seminář. celý text

ostatní | 7. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Krajská rodinná politika

Jihočeský kraj vydal přehledový leták pro zaměstnavatele, který byl vytvořen v rámci projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (zkráceně „Krajská rodinná politika“). celý text

ostatní | 2. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Zpravodaj MAS Česká Kanada 7/2021

MAS Česká Kanada o. p. s. by mohla na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) v letech 2022 – 2030 rozdělit až jednu miliardu korun. celý text

ostatní | 30. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Minikonference Distančně i v lavici

Minikonference Distančně i v lavici se v rámci projektu MAP Dačice II uskutečnila 24. června 2021 ve 13:00 v Motelu Dačice. celý text

ostatní | 7. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Nabídka webinářů z Jihočeské hospodářské komory

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s jihočeským vědeckotechnickým parkem a Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest připravily sérii webinářů s cílem podpořit motivaci k podnikání. celý text

ostatní | 17. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Soutěž Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje

Vyhlašovatelé letos nevyhlásí soutěž Vesnice roku. V letošním roce ji nahradí soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje", které se mohou zúčastnit obce, které získaly v období 2016-2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV). celý text

ostatní | 6. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení Výzvy č. 9 z Programu rozvoje venkova

MAS Česká Kanada o.p.s. oznamuje, že dne 6. 5. 2021 bude vyhlášena 9. Výzva z Programu rozvoje venkova. celý text

ostatní | 4. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na online workshop

Martin Šole připravil pro všechny zájemce bezplatný cyklus krátkých kurzů úprav fotografií. Bližší informace najdete v přiloženém letáčku. celý text

ostatní | 20. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Stavba čtvrtstoletí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako partner projetku informuje obce a města o možnosti zapojení do projektu Stavba čtvrtstoletí. celý text

ostatní | 14. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Školení k webové aplikaci ObcePRO

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR organizuje online školení (přes MS Teams) k aplikaci ObcePRO (www.obcepro.cz). celý text

ostatní | 12. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh koncepční části SCLLD k připomínkování

MAS Česká Kanada předkládá k připomínkování pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která je zpracovávána na programové období 2021-2027. celý text

ostatní | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Omezený provoz kanceláře

Vzhledem k vyhlášenému nařízení o omezení pohybu a dalším doporučením bude provoz kanceláře upraven.
Všichni zaměstnanci budou k dispozici telefonicky.
Telefonní čísla najdete v sekci KONTAKTY.
celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Webinář Začátky práce s 3D tiskárnou

Školy na Dačicku získaly 3D tiskárny v rámci projektu MAP Dačice II. Nyní jsme pro ně, ve spolupráci s PETMAT z. ú., připravili webinář Začátky práce s 3D tiskárnou. celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Webinář Šikana ve školním prostředí

Cyklus webinářů o šikaně ve školním prostředí s PaedDr. Zdeňkem Martínkem v rámci projektu MAP Dačice II. celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

MAS Česká Kanada tvoří novou strategii rozvoje venkova

Místní akční skupina MAS Česká Kanada vytváří novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období 2021 – 2027, která má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu. celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení 12. výzvy IROP - Bezpečná doprava IV

Dne 29. 1. 2021 bude vyhlášena 12. výzva operačního programu IROP - Bezpečná doprava IV. celý text

ostatní | 28. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
PF 2021 1

PF 2021

Krásné Vánoce! celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Školy na Dačicku získají 3D tiskárny z projektu MAP Dačice II

Děti ze základních škol na Dačicku budou moci získávat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím 3D tiskáren. Moderní technologie poputují do škol v rámci projektu MAP Dačice II. Vybraná zařízení podporují také prostorový tisk z recyklovaných PET lahví, a tím přispějí k ekologickému vnímání světa u dětí. celý text

ostatní | 16. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Standardizace MAS Česká Kanada

Nezbytností pro činnost MAS je jení standardizace. celý text

ostatní | 3. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

ČŠI: Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání znevýhodněných žáků z různých hledisek úspěšné. Zkušenosti těchto škol a postupy, které tyto školy při vzdělávání znevýhodněných žáků uplatňují, tak mohou být přenositelnou inspirací pro školy další.

Informace v příloze. celý text

ostatní | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední