Obsah

Dodatek k Výzvě č. 9 (35.86 kB)

Příloha č. 1 - Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků (878.17 kB)

Příloha č. 2 - Fiche č. 5 Podpora nezemědělského podnikání (1002.12 kB)

Příloha č. 3 - Pravidla PRV pro žadatele (2.19 MB)

Příloha č. 4 - Interní postupy MAS Česká Kanada č. 5 (393.82 kB)

Příloha č. 5 - Pozvánka na seminář F1 a F5 - 13.5.2021 (266.02 kB)

Příloha č. 6 - Počet obyvatel v obcích na území MAS Česká Kanada o.p.s. (240.39 kB)

Příloha č. 7 - Příručka pro zadávaní veřejných zakázek PRV č. 5 (848.8 kB)

Příloha č. 8 - Etický kodex (119.44 kB)

Příloha č. 9 - Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (200.1 kB)

Příloha č. 10 - Žádost o přístup na Portál farmáře (227.72 kB)

Příloha č. 11 - Prezentace Fiche č. 1 (2.56 MB)

Příloha č. 12 - Prezentace Fiche č. 5 (2.56 MB)

Příloha č. 13 - Seznam přijatých žádostí Fiche č. 1 (297.23 kB) (144.88 kB)

Příloha č. 14 - Seznam přijatých žádosti Fiche č. 5 (262.23 kB) (262.23 kB)

Příloha č. 15 - Zápis z jednání Výběrové komise Fiche č. 1 + Prezenční listina (4.54 MB)

Příloha č. 16 - Zápis z jednání Výběrové komise Fiche č. 5 + Prezenční listina (2.61 MB)

Příloha č. 17 - Zápis z jednání Programového výboru Fiche č. 1 a 5 + Prezenční listina (3.82 MB)

 

 

Pokud se při stahování objeví chybová hláška, dokument si nejdříve uložte, poté otevřete.