Obsah

Pozvánka na seminář

78. výzva IROP - Energetické úspory v bytových domech III

Vzorové zadávací dokumenty a informační brožura jsou k dispozici na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR:

http://www.crr.cz/cs/crr/novinky?id=4982

Výzva k předkládání projeků bude ukončena dne 29. 11. 2019 ve 14 hodin.

Informační leták ke stažení:

Leták Energetické úspory v bytových domech III

 

Vyhlášení Výzvy č. 7 z Programu rozvoje venkova

MAS Česká Kanada o.p.s. oznamuje, že dne 14.1.2019 bude vyhlášena 7. Výzva z Programu rozvoje venkova, která se bude týkat těchto Fichí:

Fiche č. 1.: Investice do zemědělských podniků

Fiche č. 2.: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Fiche č. 3.: Lesnická infrastruktura

Fiche č. 4.: Zemědělská infrastuktura

Fiche č. 5.: Podpora nezemědělského podnikání

Fiche č. 6.: Spolupráce v lesnictví

Fiche č. 7.: Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

MAP II

Dne 14. 11. 2018 zaslal předseda Výboru NS MAS Ing. Jiří Krist ČR dopis ředitelce odboru 43, Mgr.Anetě Ceithamlové ve věci poskytnutí vstupních dat pro realizace MAP II. Dopis i odpověď paní ředitelky najdete níže v odkazech:

dopis NS MAS ČR

Odpověď MŠMT

PF 2019

Jednání Pléna MAS Česká Kanada

Dne 18.12.2018 se konalo jednání Pléna MAS Česká Kanada.

Na jednání byli přítomní mimo jiné informováni o vyhlášených výzvách v operačních programech.

Alokace IROP bude snížena o 4 631 861,- Kč a to kvůli kurzovému vývoji eura. V OP Zaměstnanost bude navýšena celková alokace o 28 880 010,- Kč nad rámec schválené alokace. Tato alokace bude rozdělena ve všech třech opatřeních na projekty, které jsou projednány v území.

Po podzimních volbách došlo ke změně některých starostů, a proto bylo nutné dovolit členy komisí a výboru.

Plénum přijalo 5 nový partnerů MAS.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili jednání a přejeme veselé Vánoce.

plenum1  plenum2

Ukončení příjmu žádostí o podporu z OPZ - Zaměstnanost IV

Dne 19. 11. 2018 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu ve vyhlášené 7. výzvě OPZ - Zaměstnanost IV.

Bylo podáno celkem 12 projektů.

Pozvánka na seminář pro žadatele - OPZ

Zveme všechny potencionální žadatele na seminář k vyhlášené výzvě z OP Zaměstnanost, který proběhne 20. 10. 2018 .

V průběhu semináře se účastníci seznámí s obsahem výzvy, základními dokumenty a způsobu podání žádosti o podporu.

Součásní seminářů bude diskuze a zodpovězení dotazů žadatelů.

Pozvánku na seminář naleznete níže:

Pozvánka na seminář pro žadatele - 7. výzva OPZ - Zaměstnanost IV

Vyhlášení 7. výzvy v OP Zaměstnanost

dne 16.10.2018 byla vyhlášena 7. výzva MAS Česká Kanada v OP Zaměstnanost (4. výzva v Programovém rámci Zaměstnanost). Termín ukončení přijmu žádostí je 19.11.2018 do 12:00 hodin.

Bližší informace k výzvě najdete v záložce "VÝZVY MAS" pod příslušným operačním programem.

Pozvánka na semináře pro žadatele - IROP

Zveme všechny potencionální žadatele na semináře k vyhlášeným výzvám, které proběhnou dne 17. 10. 2018.

V průběhu semináře se účastníci seznámí s obsahem výzvy, základními dokumenty a způsobu podání žádosti o podporu. Součástí seminářů bude diskuze a zodpovězení dotazů žadatelů.

Pozvánky na semináře najdete níže:

Pozvánka na seminář pro žadatele a příjemce - 1. výzva - Bezpečná doprava

Pozvánka na seminář pro žadatele a příjemce - 2. výzva - Infrastruktura pro vzdělávání

Jednání KS NS MAS v Jindřichově Hradci

Dne 25.9.2018 se uskutečnilo v prostorách Muzea fotografie a MOM jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje. Jedním z bodů programu bylo vystoupení Ing. Jaromíra Poláška, ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu. Bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci s JCCR za účelem podpory rozvoje jihočeského venkova, zlepšování podmínek v oblasti malého a středního podnikání a oblasti služeb v cestovním ruchu. Za JCCR podepsal memorandum Ing. Jaromír Polášek a za KS NS MAS Jihočeského kraje připojil podpis předseda KS Bc. Tomáš Novák.

ks ns mas   ks ns mas  ks ns mas  ks ns mas

2. výzva IROP - Infrastruktura pro vzdělávání

Dne 27.9.2018 bude vyhlášena 2. výzva IROP - Infrastruktura pro vzdělávání.

Bližší informace k výzvě a hodnotící kritéria najdete v záložce VÝZVY MAS - IROP.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kancelář MAS.

Jihočeská kuchtička

Jihočeský kraj podporuje zájem o regionální potraviny a připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami soutěž pro školní jídelny s názevem "Jihočeská kuchtička".

Účastnit se mohou školní jídelny a vývařovny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování) § 3, ods.1, které se nachází na území Jihočeského kraje a má sídlo v obci/městě do 2000 obyvatel. Výdejny se účastnit nemohou.

Vítězem se stane školní jídelna, která při přípravě využívá v co největší míře jihočeské potraviny. Jídelna s největším podílem našich regionálních potravin získá 100 tisíc, druhá v pořadí 60 tisíc a třetí v pořadí 40 tisíc korun.

Více na: http://www.kraj-jihocesky.cz/2507/jihoceska_kuchticka_soutez_pro_jidelny.htm

Avízo 1. výzvy IROP - Bezpečná doprava

Na konci srpna bude vyhlášena 1. výzva IROP - Bezpečná doprava.

Výzva č. 1 - Bezpečná doprava

Hodnotící kritéria - Bezpečná doprava

V případě dotazů či potřeby konzultace nás neváhejte kontaktovat.

Vyhlášení 6. výzvy v OP Zaměstnanost

Dne 20, 7. 2018 byla vyhlášena 6. výzva MAS Česká Kanada v OP Zaměstnanost (3. výzva v Programovém rámci Zaměstnanost). Termín ukončení příjmu žádostí je 20. 8. 2018 do 12:00 hodin.

Bližší informace k výzvě najdete po záložkou VÝZVY MAS pod příslušným operačním programem.

Ukončení příjmu žádostí v 5. výzvě PRV

Dne 16. 7. 2018 byl ukončen příjem žádostí v 5. výzvě PRV. Seznam přijatých žádostí ve třech vybraných fichích je uveden níže:

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 5. výzvě

25.12.2018

Vyhlášení Výzvy č. 7 z Programu rozvoje venkova

MAS Česká Kanada o.p.s. oznamuje, že dne 14.1.2019 bude vyhlášena 7. Výzva z Programu rozvoje venkova, která se bude týkat těchto Fichí:

Detail

13.09.2018

Projekty na podporu vzdělávání - MAP II

MAS Česká Kanada o.p.s. začala 1. 9. 2018 realizovat projekty MAP Dačice II a MAP Jindřichův Hradec II, které jsou zaměřeny na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Všechny dokumenty týkající se těchto projektů najdete pod záložkami MAP Dačice II a MAP Jindřichův Hradec II.

Detail

11.05.2018

Dotační možnosti z PRV v roce 2018

V roce 2018 předpokládáme vyhlášení dalších výzev z PRV. Jednotlivé fiche a alokace naleznete v letáčku. Pokud máte jakékoliv dotazy k plánovaným výzvám, neváhejte nás kontaktovat.

Detail

15.03.2018

Výzva č. 5 z OPZ ukončena

Výzva č. 5 z Operačního programu Zaměstnanost byla ukončena k 15. 3. 2018. Byla doručena pouze 1 žádost.

Detail

11.03.2018

Výzva č. 3 z PRV ukončena

Výzva č. 3 z Programu rozvoje venkova pro Fichi č. 1 a Fichi č. 5 byla ukončena 7. 3. 2018. Celkem bylo doručeno 26 žádostí.

Detail

Vítáme Vás na našich nových webových stránkách.