Obsah

Soutěž Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje

Vyhlašovatelé letos nevyhlásí soutěž Vesnice roku. V letošním roce ji nahradí soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje", které se mohou zúčastnit obce, které získaly v období 2016-2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV).

Detail

Vyhlášení Výzvy č. 9 z Programu rozvoje venkova

MAS Česká Kanada o.p.s. oznamuje, že dne 6. 5. 2021 bude vyhlášena 9. Výzva z Programu rozvoje venkova.

Detail

Pozvánka na online workshop

Martin Šole připravil pro všechny zájemce bezplatný cyklus krátkých kurzů úprav fotografií. Bližší informace najdete v přiloženém letáčku.

Detail

Stavba čtvrtstoletí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako partner projetku informuje obce a města o možnosti zapojení do projektu Stavba čtvrtstoletí.

Detail

Školení k webové aplikaci ObcePRO

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR organizuje online školení (přes MS Teams) k aplikaci ObcePRO (www.obcepro.cz).

Detail

Návrh koncepční části SCLLD k připomínkování

MAS Česká Kanada předkládá k připomínkování pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která je zpracovávána na programové období 2021-2027.

Detail

Omezený provoz kanceláře

Vzhledem k vyhlášenému nařízení o omezení pohybu a dalším doporučením bude provoz kanceláře upraven. Všichni zaměstnanci budou k dispozici telefonicky. Telefonní čísla najdete v sekci KONTAKTY.

Detail

Webinář Začátky práce s 3D tiskárnou

Školy na Dačicku získaly 3D tiskárny v rámci projektu MAP Dačice II. Nyní jsme pro ně, ve spolupráci s PETMAT z. ú., připravili webinář Začátky práce s 3D tiskárnou.

Detail

Webinář Šikana ve školním prostředí

Cyklus webinářů o šikaně ve školním prostředí s PaedDr. Zdeňkem Martínkem v rámci projektu MAP Dačice II.

Detail

MAS Česká Kanada tvoří novou strategii rozvoje venkova

Místní akční skupina MAS Česká Kanada vytváří novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období 2021 – 2027, která má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu.

Detail