Obsah

Návrh koncepční části SCLLD k připomínkování

MAS Česká Kanada předkládá k připomínkování pracovní verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která je zpracovávána na programové období 2021-2027.

Detail

Omezený provoz kanceláře

Vzhledem k vyhlášenému nařízení o omezení pohybu a dalším doporučením bude provoz kanceláře upraven. Všichni zaměstnanci budou k dispozici telefonicky. Telefonní čísla najdete v sekci KONTAKTY.

Detail

Webinář Začátky práce s 3D tiskárnou

Školy na Dačicku získaly 3D tiskárny v rámci projektu MAP Dačice II. Nyní jsme pro ně, ve spolupráci s PETMAT z. ú., připravili webinář Začátky práce s 3D tiskárnou.

Detail

Webinář Šikana ve školním prostředí

Cyklus webinářů o šikaně ve školním prostředí s PaedDr. Zdeňkem Martínkem v rámci projektu MAP Dačice II.

Detail

MAS Česká Kanada tvoří novou strategii rozvoje venkova

Místní akční skupina MAS Česká Kanada vytváří novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období 2021 – 2027, která má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu.

Detail

Vyhlášení 12. výzvy IROP - Bezpečná doprava IV

Dne 29. 1. 2021 bude vyhlášena 12. výzva operačního programu IROP - Bezpečná doprava IV.

Detail

PF 2021 1

PF 2021

Krásné Vánoce!

Detail

Školy na Dačicku získají 3D tiskárny z projektu MAP Dačice II

Děti ze základních škol na Dačicku budou moci získávat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím 3D tiskáren. Moderní technologie poputují do škol v rámci projektu MAP Dačice II. Vybraná zařízení podporují také prostorový tisk z recyklovaných PET lahví, a tím přispějí k ekologickému vnímání světa u dětí.

Detail

Standardizace MAS Česká Kanada

Nezbytností pro činnost MAS je jení standardizace.

Detail

ČŠI: Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání znevýhodněných žáků z různých hledisek úspěšné. Zkušenosti těchto škol a postupy, které tyto školy při vzdělávání znevýhodněných žáků uplatňují, tak mohou být přenositelnou inspirací pro školy další. Informace v příloze.

Detail