Obsah

Pozvánka na workshop

Zrychlené techniky

Jihočeská kuchtička

Jihočeský kraj podporuje zájem o regionální potraviny a připravil ve spolupráci s místními akčními skupinami soutěž pro školní jídelny s názevem "Jihočeská kuchtička".

Účastnit se mohou školní jídelny a vývařovny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (Vyhláška o školním stravování) § 3, ods.1, které se nachází na území Jihočeského kraje a má sídlo v obci/městě do 2000 obyvatel. Výdejny se účastnit nemohou.

Vítězem se stane školní jídelna, která při přípravě využívá v co největší míře jihočeské potraviny. Jídelna s největším podílem našich regionálních potravin získá 100 tisíc, druhá v pořadí 60 tisíc a třetí v pořadí 40 tisíc korun.

Více na: http://www.kraj-jihocesky.cz/2507/jihoceska_kuchticka_soutez_pro_jidelny.htm

Avízo 1. výzvy IROP - Bezpečná doprava

Na konci srpna bude vyhlášena 1. výzva IROP - Bezpečná doprava.

Výzva č. 1 - Bezpečná doprava

Hodnotící kritéria - Bezpečná doprava

V případě dotazů či potřeby konzultace nás neváhejte kontaktovat.

Vyhlášení 6. výzvy v OP Zaměstnanost

Dne 20, 7. 2018 byla vyhlášena 6. výzva MAS Česká Kanada v OP Zaměstnanost (3. výzva v Programovém rámci Zaměstnanost). Termín ukončení příjmu žádostí je 20. 8. 2018 do 12:00 hodin.

Bližší informace k výzvě najdete po záložkou VÝZVY MAS pod příslušným operačním programem.

Ukončení příjmu žádostí v 5. výzvě PRV

Dne 16. 7. 2018 byl ukončen příjem žádostí v 5. výzvě PRV. Seznam přijatých žádostí ve třech vybraných fichích je uveden níže:

Seznam přijatých žádostí o dotaci v 5. výzvě

13.09.2018

Projekty na podporu vzdělávání - MAP II

MAS Česká Kanada o.p.s. začala 1. 9. 2018 realizovat projekty MAP Dačice II a MAP Jindřichův Hradec II, které jsou zaměřeny na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Všechny dokumenty týkající se těchto projektů najdete pod záložkami MAP Dačice II a MAP Jindřichův Hradec II.

Detail

11.05.2018

Dotační možnosti z PRV v roce 2018

V roce 2018 předpokládáme vyhlášení dalších výzev z PRV. Jednotlivé fiche a alokace naleznete v letáčku. Pokud máte jakékoliv dotazy k plánovaným výzvám, neváhejte nás kontaktovat.

Detail

15.03.2018

Výzva č. 5 z OPZ ukončena

Výzva č. 5 z Operačního programu Zaměstnanost byla ukončena k 15. 3. 2018. Byla doručena pouze 1 žádost.

Detail

11.03.2018

Výzva č. 3 z PRV ukončena

Výzva č. 3 z Programu rozvoje venkova pro Fichi č. 1 a Fichi č. 5 byla ukončena 7. 3. 2018. Celkem bylo doručeno 26 žádostí.

Detail

02.03.2018

Vyhlášena výzva na Šablony II

MŠMT vyhlásilo 28. 2. 2018 výzvu na Šablony II.

Detail

Vítáme Vás na našich nových webových stránkách.