Obsah

Výzva č. 7

Výzva č. 7 PRV MAS Česká Kanada o.p.s.

Výzva PRV č. 7.pdf

Příloha č. 1 FICHE č. 1 Investice do zěmědělských podniků

FICHE 1.pdf

Příloha č. 2 FICHE č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

FICHE 2.pdf

Příloha č. 3 FICHE č. 3 Lesnická infrastruktura

FICHE 3.pdf

Příloha č. 4 FICHE č. 4 Zemědělská infrastruktura

FICHE 4.pdf

Příloha č. 5 FICHE č. 5 Podpora nezemědělského podnikání

FICHE 5.pdf

Příloha č. 6 FICHE č. 6 Spolupráce v lesnictví

FICHE 6.pdf

Příloha č. 7 FICHE č. 7 Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce

FICHE 7.pdf

Příloha č. 8 Pozvánka na seminář Fiche č. 2, 7

POZVÁNKA na seminář 17.1. .pdf

Příloha č. 9 Pozvánka na seminář Fiche č. 3, 4, 6

POZVÁNKA na seminář 18.1. .pdf

Příloha č.10 Pozvánka na seminář Fiche č. 1, 5

POZVÁNKA na seminář 21.1..pdf

Příloha č. 11 Pravidla PRV pro žadatele

Pravidla 2019.pdf

Příloha č. 12 Interní postupy MAS

Interní postupy PRV2_1.2.2018.pdf

Příloha č. 13 Žádost o přístup na Portál farmáře

Žádost o přístup do Portálu farmáře.pdf

Příloha č. 14 Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci z Portálu farmáře, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

Postup pro vygenerování formuláře ŽoD předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF.pdf

Příloha č. 15 Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV č. 4

Příručka VZ verze 4.pdf

Příloha č. 16 - Prezentace Fiche 2

VÝZVA č. 7- Fiche č. 2.pdf

Příloha č. 17 - Prezentace Fiche 7

VÝZVA č.7 Fiche č. 7.pdf

Příloha č. 18 - Prezentace Fiche 3

VÝZVA č.7 - Fiche č. 3_.pdf

Příloha č. 19 - Prezentace Fiche 4

VÝZVA č.7 - Fiche č.4_.pdf

Stránka