Obsah

Výzva č. 7

Výzva č. 7 PRV MAS Česká Kanada o.p.s. Staženo: 53x | 14.01.2019

Příloha č. 1 FICHE č. 1 Investice do zěmědělských podniků Staženo: 42x | 14.01.2019

Příloha č. 2 FICHE č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Staženo: 15x | 14.01.2019

Příloha č. 3 FICHE č. 3 Lesnická infrastruktura Staženo: 12x | 14.01.2019

Příloha č. 4 FICHE č. 4 Zemědělská infrastruktura Staženo: 13x | 14.01.2019

Příloha č. 5 FICHE č. 5 Podpora nezemědělského podnikání Staženo: 51x | 14.01.2019

Příloha č. 6 FICHE č. 6 Spolupráce v lesnictví Staženo: 22x | 14.01.2019

Příloha č. 7 FICHE č. 7 Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce Staženo: 16x | 14.01.2019

Příloha č. 8 Pozvánka na seminář Fiche č. 2, 7 Staženo: 10x | 14.01.2019

Příloha č. 9 Pozvánka na seminář Fiche č. 3, 4, 6 Staženo: 9x | 14.01.2019

Příloha č.10 Pozvánka na seminář Fiche č. 1, 5 Staženo: 16x | 14.01.2019

Příloha č. 11 Pravidla PRV pro žadatele Staženo: 39x | 14.01.2019

Příloha č. 12 Interní postupy MAS Staženo: 15x | 14.01.2019

Příloha č. 13 Žádost o přístup na Portál farmáře Staženo: 6x | 14.01.2019

Příloha č. 14 Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci z Portálu farmáře, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF Staženo: 13x | 14.01.2019

Příloha č. 15 Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV č. 4 Staženo: 8x | 14.01.2019

Příloha č. 16 - Prezentace Fiche 2 Staženo: 5x | 17.01.2019

Příloha č. 17 - Prezentace Fiche 7 Staženo: 5x | 17.01.2019

Příloha č. 18 - Prezentace Fiche 3 Staženo: 1x | 18.01.2019

Příloha č. 19 - Prezentace Fiche 4 Staženo: 1x | 18.01.2019

Stránka