Obsah

Výzva č. 10 z PRV Fiche č. 5 (325.35 kB)

Příloha č. 1 - D_FICHE_1001056124_20220208_112804.pdf (804.52 kB)

                      Fiche č. 5 (113.24 kB)

Příloha č. 2 - Pravidla PRV pro žadatele.pdf (1.6 MB)

Příloha č. 3 - Interní postupy MAS Česká Kanada č. 6.pdf (349.13 kB)

Příloha č. 4 - Pozvánka na seminář F5 - 14. 2. 2022 (265.7 kB))

Příloha č. 5 - Příručka pro zadávání veřejných zakázek č. 5.pdf (848.81 kB)

Příloha č. 6 - Žádost o přístup na Portál farmáře.pdf (193.56 kB)

Příloha č. 7 - Prohlášení o neexistenci střetu zájmů .pdf (199.71 kB)

Příloha č. 8 - Etický kodex .pdf (119.44 kB)

Příloha č. 9 - Prezentace VÝZVA č. 10 - Fiche č. 5 (2.56 MB)

Příloha č. 10 - Seznam přijatých žádostí Fiche č. 5 (662.61 kB)

Příloha č. 11 - Interní postupy MAS Česká Kanada č. 7 (374.69 kB)

Příloha č. 12  Zápis z 1. jednání VK Fiche č. 5 + Prezenční listina.pdf (2.43 MB)

Příloha č. 13 - Zápis z 2. jednání Výběrové komise Fiche č. 5 + Prezenční listina

Příloha č. 14 - Zápis z 1. jednání Programového výboru Fiche č. 5 + Prezenční listina

Příloha č. 15 -Příloha č. 15 - Zápis z jednání Výběrové komise Fiche č. 5 + Prezenční listina 

Příloha č. 16 - Zápis z 2. jednání Programového výboru Fiche č. 5 + Prezenční listina (4.52 MB)

Pokud se při stahování objeví chybová hláška, dokument si nejdříve uložte, poté otevřete.