Obsah

Operační program Zaměstnanost plus Sociální začleňování v MAS Česká Kanada

Účelem dotace Sociální začleňování v MAS Česká Kanada je poskytovat na území MAS Česká Kanada vzdělávání, podpůrnou a psychoterapeutickou pomoc neformálním pečovatelům, rozvíjet psychosociální a praktické dovednosti osob ohrožených závislostmi pomocí pracovních a motivačních programů a realizovat aktivity pro zvýšení pracovních a sociálních dovedností a návyků osob se zdravotním hendikepem, které přispějí k jejich začlenění na trh práce, do společnosti a k celkovému zlepšení kvality jejich života.

eu

Více informací v přiloženém souboru:

Stránka

  • 1