Obsah

Dne 6. 11. 2019 se uskutečnil v Základní a mateřské škole Český Rudolec seminář na téma "Nácvik čtení s lektorkou Mgr. Irenou Smetanovou. Obsahem semináře byly metody a formy činnostního učení při nácviku čtení s porozuměním v prvním a druhém období, postupy vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných. 

8. 10. 2019 se v Dačicích konala Konference o rozvoji vzdělávání. Sešli se zde zástupci zapojených škol společně se členy pracovních skupin a realizačním týmem. Hlavními body konference byly informace k projektu MAP II a nabídky programů organizacemi neformálního vzdělávání. Nedílnou součástí byla i diskuze zúčastněných a předávání zkušeností.

Dne 21. 5. 2019 proběhl v Katolickém domě v Dačicích worshop s rodiči "Sourozenecké konstelace, rodičovské výchovné styly" s lektorkou Ing. Bc. Marcelou Blažkovou, DiS. Cílem workshopu byl rozbor odlišností chování prvorozených, druhorozených, nejmladších i jedináčků, co je dobré u konkrétního dítěte podporovat a čeho je třeba se vyvarovat. Prostřednictvím sdílení a praktických příkladů ve skupině ostatních rodičů si mohli upevnit či pozměnit svoje výchovné přístupy.

Dne 23. 4. 2019 se uskutečnil v Katolickém domě v Dačicích workshop s rodiči "Způsoby reagování na nevhodné chování dětí, rodinné dohody" s Ing. Bc. Marcelou Blažkovou, DiS. Na workshopu byly rodičům poskytnuty návody a tipy, jak podpořit společnou komunikaci a spolupráci s dětmi.

Dne 2. 4. 2019 proběhl v Katolickém domě v Dačicích workshop s rodiči "Základy efektivního rodičovství, nalézání potřeb rodičů i dětí", který vedla Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS. Cílem workshopu bylo seznámit rodiče se zásadami efektivního rodičovství a nalézáním potřeb dítěte a jejich naplňováním zvýšit účinnost výchovy.

Dne 1. 4. 2019 se uskutečnil v prostorách Základní školy Komenského v Dačicích seminář pro pedagogy "Rizikové chování dětí" a workshop s rodiči "Sociální potřeby dětí a následky jejich neuspokojování a přeuspokojení" s PaedDr. Zdeňkem Martínkem, který působí jako speciální pedagog a etoped v PPP v Pelhřimově. PaedDr. Martínek se věnoval také šikaně a kyberšikaně.

1

2

Dne 13. 3. 2019 se konalo setkání zaměstnanců škol v ZŠ Slavonice. Účast byla spojená s prohlídkou školy do nově zrekonstruovaných učeben a také sdílením zkušeností mezi učiteli a zaměstnanci škol.

1

2

Dne 18. 2. 2019 se uskutečnil v prostorách Základní školy Slavonice seminář pro pedagogy "Komunikační dovednosti s rodiči, třídou a kolegy" s Mgr. Karlem Opravilem, který se věnuje lektorské a poradenské činnosti pro školy a firmy. Školám pomáhá měnit klima sboroven a školních tříd.

Dne 9. 11. 2018 v 15:00 hodin byl zorganizován seminář pro rodiče "Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme" s lektorkou PhDr. Lidmilou Pekařovou v prostorách Základní školy Komenského v Dačicích.

Dne 15. 10. 2018 proběhl seminář pro pedagogy "Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 6-15 let, jak vychovat slušného člověka v letech 6-15" s lektorkou PhDr. Lidmilou Pekařovou v prostorách Základní školy Komenského v Dačicích.

1

2