Obsah

Nová strategie 2021 - 2027

MAS Česká Kanada vytváří novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období 2021 – 2027, která má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu. Tento ucelený dokument vztahující se k území MAS vzniká na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, svazky obcí, podnikateli a obcemi v regionu. Strategie má zvýšit kvalitu života na území MAS a budovat nová partnerství.

Dotazník plánované projekty

 

Vyplněný dotazník prosím odešlete do konce října 2020 na adresu hazukova@masck.cz.