Obsah

Nová strategie 2021 - 2027

MAS Česká Kanada vytváří novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období 2021 – 2027, která má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu. Tento ucelený dokument vztahující se k území MAS vzniká na základě komunikace s neziskovými organizacemi a spolky, svazky obcí, podnikateli a obcemi v regionu. Strategie má zvýšit kvalitu života na území MAS a budovat nová partnerství.

Karty projektů

Karta projektu - obce

Přehled priorit obcí (111.69 kB)

 

Vyplněné karty projektů prosím průběžně odesílejte na adresu info@masck.cz. 

 

Koncepční část SCLLD "Pro lepší život na venkově 2"

Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je základním strategickým dokumentem MAS pro období 2021 - 2027. Na tuto část navazují akční plány k jednotlivým programům.

Koncepční část SCLLD MAS Česká Kanada o.p.s. pro období 2021 - 2027 s názvem "Pro lepší život na venkově 2", která byla schválena Plénem dne 18. 4. 2021. Dne 15. 7. 2021 byla schválena řídícím orgánem.

Dokument je ke stažení zde:

Koncepční část SCLLD MAS Česká Kanada 2021-2027 (1.92 MB)

 

 

Při veřejném projednávání pracovní verze strategie obdržela MAS několik připomínek, které byly zapracovány. Jejich vypořádání je uvedeno níže:

Vypořádání připomínek (195.32 kB)0

 

Pracovní verze koncepční části strategie - k připomínkování:

Koncepční část SCLLD pro období 2021-2027 k připomínkování (1.69 MB)

 

Příprava SCLLD

V novém programovém období 2021-2027 bude území MAS rozšířeno o 13 obcí. Obec Horní Radouň již v novém období do územní působnosti zahrnuta nebude.

Mapa území MAS Česká Kanada pro období 2021-2027 (1.65 MB)

 

Již od roku 2019 MAS Česká Kanada informovala zástupce obcí o postupu při zpracování nové strategie CLLD, stejně tak jako další aktéry v území. Následně v roce 2020 a začátkem roku 2021 jednání probíhala podle aktuální epidemiologické situace a podle vydaných nařízení Vlády ČR.

Jednání 24. 2. 2021 - Dírná

Zápis z jednání (732.14 kB)

Prezenční listina (366.63 kB)

Fotodokumentace (10.41 MB)

 

Jednání 25. 2. 2021 - Dačice

Zápis z jednání (401.29 kB)

Prezenční listina (366.63 kB)

Fotodokumentace (9.93 MB)