Obsah

Programový rámec Sociální služby a sociální začleňování - Výzva č. 9

Definice podporovaných cílových skupin

Příloha č. 5 - Definice podporovaných cílových skupin.pdf

Doporučení MAS Česká Kanada o.p.s. ke zpracování žádostí k vyhlášené výzvě č. 9 v OPZ

Příloha č. 6 - Doporučení MAS Česká Kanada o.p.s. ke zpracování žádostí k vyhlášené výzvě č. 9 v OPZ.pdf

Hodnotící tabulka Podané ruce 1

Hodnotící tabulka Podané ruce 1.pdf

Hodnotící tabulka Podané ruce 2

Hodnotící tabulka Podané ruce 2.pdf

Hodnotící tabulka REZIDENT 2000

Hodnotící tabulka REZIDENT.pdf

Hodnotící tabulka sv. Kleofáš

Hodnotící tabulka sv. Kleofáš.pdf

Hodnotící tabulka Svět Fantazie 1

Hodnotící tabulka Svět Fantazie 1.pdf

Hodnotící tabulka Svět Fantazie 2

Hodnotící tabulka Svět Fantazie 2.pdf

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

Jednací řád MAS

Příloha č. 3 Jednací řád MAS.pdf

Popis podporovaných aktivit PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Příloha č. 4 - Popis podporovaných aktivit PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ.pdf

Pozvánka na seminář pro příjemce 15.10.2019 od 15:00 hodin

POZVÁNKA OPZ - Soc. začleňování.pdf

Pozvánka na seminář pro žadatele 13.3.2019 od 13:00 hodin

POZVÁNKA OPZ - Programy a činnosti v soc. začl.pdf

Prezenční listina výběrové komise

Prezenční listina VK.pdf

Prezentace ze semináře pro příjemce dne 15.10.2019 od 15:00 hodin

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE Výzva MAS č. 9.pdf

Prezentace ze semináře pro žadatele 13.3.2019

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Výzva MAS č.9 Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. MAS Česká Kanada.pdf

Seznam žádostí o podporu z výzvy č. 9

Seznam žádostí o podporu č. výzvy 9.pdf

Statut MAS

Příloha č. 2 Statut MAS k 18.12.2018.pdf

Výzva na Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování I

Výzva č. 9 - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II.pdf

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis VK soc. začl..pdf

Stránka

  • 1