Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Konference

Konference MŠMT a Google Distanční výuka jako příležitost

Konference Distanční výuka jako příležitost, kterou je možné sledovat na youtube. Cílem online konference je představit aktuální trendy pro distanční výuku a umožnit učitelům prezentovat jejich přístupy k ní. Úvodní slovo bude mít ministr školství ČR Robert Plaga a ředitelka Google pro CZ,SK,RO a HU Tania le Moigne. Sledovat ji můžete na následujícím odkazu:
celý text

ostatní | 19. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Nová strategie 2021 - 2027

MAS Česká Kanada vytváří novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období 2021 – 2027, která má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu. Tento ucelený dokument vztahující se k území MAS vzniká na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, svazky obcí, podnikateli a obcemi v regionu. Strategie má zvýšit kvalitu života na území MAS a budovat nová partnerství.Vyplněný dotazník prosím odešlete do konce října 2020 na adresu hazukova@masck.cz.  celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Kancelář MAS Česká Kanada mění svoje sídlo 1

Kancelář MAS Česká Kanada mění svoje sídlo

Kancelář MAS Česká Kanada se stěhuje z bývalé Jezuitské koleje v Kostelní ulici do nových prostor. Od září 2020 nás naleznete v kancelářích v 1. patře administrativní budovy v Pravdově ulici 1113 v Jindřichově Hradci. celý text

ostatní | 3. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Roušky pro ČČK

MAS Česká Kanada podpořila ČČK v Jindřichově Hradci

MAS Česká Kanada, o. p. s. podpořila Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jindřichově Hradci. Místnímu spolku darovala 500 kusů ručně šitých roušek. Děkujeme, že pomáháte. celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Česká Kanada sobě! 1

Česká Kanada sobě!

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!
POZNEJTE LÉPE SVŮJ REGION
Pátrejte a objevujte, co všechno se u nás v regionu vyrábí, nabízí a koná. Zajeďte si do okolních obcí, prozkoumejte internet. Pestrost nabídky vás překvapí a poznáte spoustu báječných lidí. celý text

ostatní | 23. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva Šablony III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navzdory nouzovému stavu v ČR vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu k podávání žádostí z OP VVV - Šablony III. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Provoz kanceláře MAS v nouzovém stavu

Vzhledem k mimořádným opatřením proti šíření pandemie koronaviru v České republice a v návaznosti na příslušná usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření je kancelář MAS Česká Kanada do odvolání uzavřena. Její činnost ale funguje i nadále bez omezení a zaměstnanci pracují v režimu home office. Veškeré konzultace a další komunikace probíhají telefonicky či e-mailem. celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení Výzvy č. 8 z Programu rozvoje venkova

Vyhlášení Výzvy č. 8 z Programu rozvoje venkova


MAS Česká Kanada o.p.s. oznamuje, že dne 23. 3. 2020 bude vyhlášena 8. Výzva z Programu rozvoje venkova, která se bude týkat těchto Fichí:

Fiche č. 5.: Podpora nezemědělského podnikání

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukončení výzvy

Ukončení příjmu žádostí o podporu z OPZ - Sociální služy a sociální začleňování III.

Dne 25. 10. 2019 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu ve vyhlášené 10. výzvě OPZ - Sociální služby a sociální začleňování III.

Byly podány tři projekty. celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Avízo vyhlášení výzvy

Dne 24. 9. 2019 plánujeme vyhlásit 10. výzvu z OPZ - Sociální služby a sociální začleňování.

V den vyhlášení budou na stránkách MAS zveřejněny veškeré podklady k výzvě.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kancelář MAS. celý text

ostatní | 23. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Soutěž regionální potravina

Soutěž Regionální potravina v Jihočeském kraji celý text

ostatní | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Pozvánka na seminář


NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO VŠECHNY

Krajský úřaj Jihočeského kraje ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky a Vládním výborem pro zdravotně postižené občany zvou všechny zájemce na seminář "Národní rozvojový program mobility pro všechny". který se uskuteční 9. dubna 2019 v Českých Budějovicích.

Bližší informace nalezenete v pozvánce a programu semináře níže:

Pozvánka na seminář

Program semináře
celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na seminář pro žadatele IROP

Pozvánka na seminář pro žadatele IROP

V pondělí 6. 5. 2019 proběhne v zasedací místnosti MAS Česká Kanada seminář pro žadatele o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 5. výzvy - MAS Česká Kanada -IROP- Bezpečná doprava II.

V průběhu semináře se účastníci seznámí s obsahem výzvy, základními dokumenty a způsobem podání žádosti o podporu.

Přihlášky na seminář zasílejte do 2. 5. 2019 na e-mail: tunklova@masck.cz

Pozvánka na seminář:

Pozvánka na seminář 5. výzva Bezpečná doprava II celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Seminář pro žadatele

MAS Česká Kanada pořádá seminář pro žadatele na Sociální služby a sociální začleňování, který se koná 13. 3. 2019 od 13:00 hodin v sídle MAS - Kostelní 20/I., 377 01 Jindřichův Hradec. Více informací ve složce Výzvy MAS. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Seminář pro žadatele

MAS Česká Kanada pořádá seminář pro žadatele na Prorodinná opatření, který se koná 13. 3. 2019 od 11:00 hodin v sídle MAS - Kostelní 20/I., 377 01 Jindřichův Hradec. Více informací ve složce Výzvy MAS. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlášena výzva na Sociální služby a sociální začleňování II.

POZOR! Dne 28. 2. 2019 vyhlásila MAS další výzvu na sociální služby a sociální začleňování z Operačního programu Zaměstnanost. Konec příjmu žádostí je dne 30. 4. 2019 ve 12 hodin. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení výzvy na Prorodinná opatření III.

POZOR! Dne 28. 2. 2019 vyhlásila MAS další výzvu na prorodinná opatření z Operačního programu Zaměstnanost. Konec příjmu žádostí je dne 30. 4. 2019 ve 12 hodin. celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení Výzvy č. 7 z Programu rozvoje venkova

MAS Česká Kanada o.p.s. oznamuje, že dne 14.1.2019 bude vyhlášena 7. Výzva z Programu rozvoje venkova, která se bude týkat těchto Fichí: celý text

ostatní | 25. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Projekty na podporu vzdělávání - MAP II

MAS Česká Kanada o.p.s. začala 1. 9. 2018 realizovat projekty MAP Dačice II a MAP Jindřichův Hradec II, které jsou zaměřeny na zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání.


Všechny dokumenty týkající se těchto projektů najdete pod záložkami MAP Dačice II a MAP Jindřichův Hradec II.
celý text

ostatní | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Dotační možnosti z PRV v roce 2018

V roce 2018 předpokládáme vyhlášení dalších výzev z PRV.
Jednotlivé fiche a alokace naleznete v letáčku.
Pokud máte jakékoliv dotazy k plánovaným výzvám, neváhejte nás kontaktovat.
celý text

ostatní | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva č. 5 z OPZ ukončena

Výzva č. 5 z Operačního programu Zaměstnanost byla ukončena k 15. 3. 2018. Byla doručena pouze 1 žádost. celý text

ostatní | 15. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva č. 3 z PRV ukončena

Výzva č. 3 z Programu rozvoje venkova pro Fichi č. 1 a Fichi č. 5 byla ukončena 7. 3. 2018.
Celkem bylo doručeno 26 žádostí. celý text

ostatní | 11. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlášena výzva na Šablony II

MŠMT vyhlásilo 28. 2. 2018 výzvu na Šablony II. celý text

ostatní | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlášení další výzvy

POZOR! Dne 12. 2. 2018 vyhlašujeme další výzvu na prorodinná opatření z Operačního programu Zaměstnanost. Konec příjmu žádostí je dne 15. 3. 2018. celý text

ostatní | 11. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Semináře k OP Zaměstnanost

Žadatelé, kteří chtějí požádat o dotaci na příměstské tábory nebo sociální služby, se mohou informovat o podmínkách dotace na semináři, který se koná dne 8. 2. 2018 v sídle MAS Česká Kanada. Více v pozvánce v příloze. celý text

ostatní | 3. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva č. 3 z Programu rozvoje venkova vyhlášena

MAS Česká Kanada vyhlásila dne 5. února 2018 výzvu č. 3 z Programu rozvoje venkova pro Fichi č. 1 Investice do zemědělských podniků a pro Fichi č. 5 Podpora nezemědělského podnikání.
Seminář pro žadatele se koná 7. února od 10:00 hodin pro Fichi č. 1 a od 13:00 hodin téhož dne pro Fichi č. 5. Seminář se koná v sídle MAS - Kostelní 20, Jindřichův Hradec - Muzeum fotografie. Pozvánka v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 2. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

MAP Jindřichův Hradec schválen

Řídící výbor MAP Jindřichův Hradec schválil dne 30. 1. 2018 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec včetně analytické části a investičních priorit. celý text

ostatní | 2. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

MAP Dačice schválen

Řídící výbor MAP Dačice schválil dne 25. 1. 2018 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice včetně analytické části a investičních priorit. celý text

ostatní | 26. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice k připomínkování

MAS Česká Kanada o.p.s. předkládá veřejnosti k připomínkování Místní akční plán rozvoje vzdělávání za ORP Dačice. celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Místní akční plán ORP Jindřichův Hradec k připomínkování

MAS Česká Kanada o.p.s. předkládá veřejnosti k připomínkování Místní akční plán rozvoje vzdělávání za ORP Jindřichůlv Hradec. celý text

ostatní | 7. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední