Obsah

SZIF - zásady pro poskytování dotací v roce 2022

Na webových stránkách SZIF byly zveřejněny zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022.

Detail

Seminář pro pedagogy MŠ v Dačicích - Plánujeme od cílů k prostředkům

21. 9. 2021 ve 13:00 v MŠ Dačice proběhne seminář pro pedagogy MŠ Plánujeme od cílů k prostředkům - Příprava a plánování naplňování cílů z RVP pomocí logického modelu, evaluace, reflexe.

Detail

Exkurze do přírodní zahrady MŠ Strmilov

Návštěva přírodní zahrady Mateřské školy Strmilov v rámci projektu MAP Dačice III se uskuteční 14. 9. 2021 ve 14:00 hodin. Přiblíží Program plánování, realizace a následné využívání přírodních zahrad ve vzdělávání v MŠ.

Detail

Anonymní dotazník - Hodnocení činnosti kanceláře MAS Česká Kanada o.p.s.

Vážení partneři, žadatelé a spolupracovníci, rádi bychom se Vás zeptali na Vaše dosavadní zkušenosti ze spolupráce s orgány MAS Česká Kanada o.p.s.

Detail

Kompas vzdělávání pro 21. století

Realizační tým KAP ve spolupráci s Jihočeským krajem a PF JČU připravuje konferenci Kompas vzdělávání pro 21. století určenou pro vedoucí pracovníky SŠ a ZŠ, která se uskuteční 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu JČU v Č. Budějovicích.

Detail

Seminář SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Seminář pro vedoucí a poradenské pracovníky škol „SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE“ Datum a termín konání: čtvrtek 9. 9. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková

Detail

Pivovaru Popelín pomohly dotace z MAS Česká Kanada

Na pořízení nové technologie pivovaru získal Pivovar Popelín s.r.o. dotaci 156.195 korun a na druhou etapu 826.875 korun z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Česká Kanada o. p. s.

Detail

Vyhlášení 13. výzvy IROP-Infrastruktura pro vzdělávání IV a pozvánka na seminář pro žadatele

Dne 28.7.2021 bude vyhlášena 13. výzva z operačního programu IROP - Infrastruktura pro vzdělávání IV.

Detail

MAS Česká Kanada pomáhá rozvoji venkova od roku 2012

Už devět let pomáhá MAS Česká Kanada o. p. s. rozvoji venkovského regionu. Místní akční skupina nyní působí na území 67 obcí – 36 z Jindřichohradecka,16 z Dačicka, 8 ze Soběslavska a 7 z Táborska.

Detail

Schválení koncepční části Strategie CLLD MAS Česká Kanada

Dne 15.7.2021 byla řídícím orgánem schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada pro období 2021-2027.

Detail