Obsah

27.03.2024

Seminář Pomoc malým obcím

Seminář s názvem „Pomoc malým obcím v rámci RES+ 3/2024“ 5. dubna 2024 v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku

Detail

22.03.2024

SZP

MAS Česká Kanada podpoří z operačního programu Společná zemědělská politika podnikatele a obce

MAS Česká Kanada o.p.s. plánuje v dubnu vyhlásit 1. Výzvu z operačního programu Společné zemědělské politiky (dříve Program rozvoje venkova). V tomto novém programovém období bude MAS Česká Kanada vyhlašovat Fichi č. 4 Podpora malých a středních podniků a Fichi č. 5 – Základní služby a obnova obcí.

Detail

19.03.2024

Sázíme stromy

Organizace Sázíme stromy, z.ú. nabízí obcím a městům možnost zajistit výsadbu zeleně - aleje, větrolamy, remízky nebo ovocné sady.

Detail

11.03.2024

Zpravodaj MAS Česká Kanada 14/2024

V březnu vyšel nový Zpravodaj MAS Česká Kanada.

Detail

28.02.2024

Motivační seminář Vesnice roku 2024 – Cesta za stuhou

V úterý 26. března 2024 se v kulturním domě Doudleby uskuteční seminář Vesnice roku 2024 - Cesta za stuhou.

Detail

18.03.2016

Schválení strategie

Schválení strategie

.

Detail

30.10.2014

Keramická dílna v Lodhéřově

Keramická dílna v Lodhéřově

.

Detail

30.09.2014

Návštěva z MAS Vršatec

Návštěva z MAS Vršatec

.

Detail

02.09.2014

Země Živitelka 2014

Země Živitelka 2014

.

Detail

15.08.2014

Veřejné projednání přípravy ISRÚ

Veřejné projednání přípravy ISRÚ

.

Detail