Obsah

Pivovaru Popelín pomohly dotace z MAS Česká Kanada

Na pořízení nové technologie pivovaru získal Pivovar Popelín s.r.o. dotaci 156.195 korun a na druhou etapu 826.875 korun z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Česká Kanada o. p. s.

Detail

Vyhlášení 13. výzvy IROP-Infrastruktura pro vzdělávání IV a pozvánka na seminář pro žadatele

Dne 28.7.2021 bude vyhlášena 13. výzva z operačního programu IROP - Infrastruktura pro vzdělávání IV.

Detail

MAS Česká Kanada pomáhá rozvoji venkova od roku 2012

Už devět let pomáhá MAS Česká Kanada o. p. s. rozvoji venkovského regionu. Místní akční skupina nyní působí na území 67 obcí – 36 z Jindřichohradecka,16 z Dačicka, 8 ze Soběslavska a 7 z Táborska.

Detail

Schválení koncepční části Strategie CLLD MAS Česká Kanada

Dne 15.7.2021 byla řídícím orgánem schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada pro období 2021-2027.

Detail

Seminář pro příjemce - 11. výzva IROP

Pro příjemce dotace z 11. výzvy IROP - Infrastruktura pro vzdělávání III připravujeme seminář.

Detail

Krajská rodinná politika

Jihočeský kraj vydal přehledový leták pro zaměstnavatele, který byl vytvořen v rámci projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (zkráceně „Krajská rodinná politika“).

Detail

Zpravodaj MAS Česká Kanada 7/2021

MAS Česká Kanada o. p. s. by mohla na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) v letech 2022 – 2030 rozdělit až jednu miliardu korun.

Detail

Minikonference Distančně i v lavici

Minikonference Distančně i v lavici se v rámci projektu MAP Dačice II uskutečnila 24. června 2021 ve 13:00 v Motelu Dačice.

Detail

Nabídka webinářů z Jihočeské hospodářské komory

Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s jihočeským vědeckotechnickým parkem a Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest připravily sérii webinářů s cílem podpořit motivaci k podnikání.

Detail

Soutěž Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje

Vyhlašovatelé letos nevyhlásí soutěž Vesnice roku. V letošním roce ji nahradí soutěž "Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje", které se mohou zúčastnit obce, které získaly v období 2016-2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV).

Detail