Obsah

MAS Česká Kanada podpoří z operačního programu Společná zemědělská politika podnikatele a obce

Typ: ostatní
SZP MAS Česká Kanada o.p.s. plánuje v dubnu vyhlásit 1. Výzvu z operačního programu Společné zemědělské politiky (dříve Program rozvoje venkova). V tomto novém programovém období bude MAS Česká Kanada vyhlašovat Fichi č. 4 Podpora malých a středních podniků a Fichi č. 5 – Základní služby a obnova obcí.

Alokace na Fichi č. 4 Podpora malých a středních podniků je 20 mil. Kč, dotace je 60 % ze způsobilých výdajů projektu. Podpora v rámci Fiche č. 4 zahrnuje tyto aktivity:

  1. Zemědělské podnikání
  2. Zpracování a uvádění na trh produktů
  3. Lesnické podnikání
  4. Nezemědělské podnikání

Alokace na Fichi č. 5 Základní služby a obnova obcí je 20 mil. Kč, dotace je 90 % ze způsobilých výdajů projektu. Podpora v rámci Fiche č. 5 zahrnuje tyto aktivity:

  1. Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunálních center, center vzdělávání a knihoven
  2. Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů,  komunální technika včetně zázemí)
  3. Drobné památky místního významu
  4. Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště, tělocvičny a venkovní prostory

Pro více informací se obraťte na manažera projektu Milana Průšu. E-mail: prusa@masck.cz, tel.: 720 028 301

SZP


Vytvořeno: 22. 3. 2024
Poslední aktualizace: 22. 3. 2024 9:06
Autor: Správce Webu