Obsah

MAS Česká Kanada tvoří novou strategii rozvoje venkova

Typ: ostatní
Místní akční skupina MAS Česká Kanada vytváří novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období 2021 – 2027, která má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu.

MAS Česká Kanada tvoří novou strategii rozvoje venkova

Místní akční skupina MAS Česká Kanada vytváří novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nové programové období 2021 – 2027, která má přispět k dalšímu rozvoji venkovského regionu. Tento ucelený dokument vztahující se k území MAS vzniká na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, svazky obcí, podnikateli a obcemi v regionu. Strategie má zvýšit kvalitu života na území MAS a budovat nová partnerství.

Starostové obcí, kteří poskytli MAS své území, vyplnili dotazníky s prioritními oblastmi, které jsou pro ně v novém období 2021 - 2027 stěžejní. Z dotazníků vyplynulo, že mezi nejčastěji zmiňované oblasti patří technická infrastruktura, doprava, občanská vybavenost, obnova krajiny a hospodaření s vodou. MAS nyní plánuje oslovit podnikatele, neziskové organizace, zemědělce a školy a zjistit, jaké mají potřeby a jaké oblasti se dají z jejich pohledu vylepšit. Jejich podněty pak budou zapracovány do strategie.

MAS Česká Kanada o. p. s. bude v novém období působit na území celkem 67 obcí. Území zahrnuje 37 obcí z Jindřichohradecka, 17 obcí z Dačicka, osm ze Soběslavska a pět z Táborska. MAS zajišťuje partnerství mezi veřejnou správou, podnikateli a neziskovými organizacemi za účelem rozvoje venkovských oblastí. Zapojit se mohou také samotní občané, kterým není lhostejné jejich žití na venkově.

MAS pomáhá zlepšovat kvalitu života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Z operačních programů je možné realizovat investiční projekty, jako například nákup zemědělských a jiných strojů, obnovu kulturních památek, knihoven, pořizování nových strojů a technologií, budování ubytovacích kapacit a infrastruktury v cestovním ruchu, obnovu hasičských zbrojnic a zdrojů požární vody, bezpečnost v dopravě, modernizaci škol a školek, infrastrukturu pro sociální služby, zadržování vody v krajině a další.


Vytvořeno: 18. 2. 2021
Poslední aktualizace: 18. 2. 2021 08:51
Autor: Správce Webu