Obsah

Místní lídři v rámci pracovních skupin
David Šašek, DiS. PS pro financování
Mgr. Petr Šulc PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Mgr. Anna Šubrtová PS pro rozvoj matematické gramotnosti 
   
PS pro financování
David Šašek, DiS. Vedoucí pracovní skupiny pro financování
Mgr. Hana Kubaláková Člen pracovní skupiny
Ing. Irena Stejskalová Člen pracovní skupiny
Petra Jahodová Člen pracovní skupiny
   
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Mgr. Iveta Marušáková Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
Mgr. Petr Šulc Člen pracovní skupiny
Mgr. Marcela Fenclová Člen pracovní skupiny
Bc. Jaroslava Krejčová Člen pracovní skupiny
Mgr. Olga Švecová Člen pracovní skupiny
MgA. Vojtěch Maděryč Člen pracovní skupiny
Mgr. Monika Landkammerová Člen pracovní skupiny
   
PS pro rozvoj matematické gramotnosti
Mgr. Anna Šubrtová Vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti 
Mgr. Lenka Macků Člen pracovní skupiny
Mgr. Simona Licehamrová Člen pracovní skupiny
Mgr. Pavla Havelková Člen pracovní skupiny
   
PS pro rovné příležitosti
Věra Semotánová Vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti
Dana Novotná Člen pracovní skupiny
Bc. Denisa Čejnová Člen pracovní skupiny
Mgr. Vendula Kořínková Člen pracovní skupiny
PhDr. Běla Picková Člen pracovní skupiny