Obsah

Nová webová stránka Učení v České Kanadě

MAS Česká Kanada o.p.s. realizuje proces místního akčního plánu rozvoje vzdělávání od roku 2016. Projekty MAP Jindřichův Hradec a MAP Dačice nyní můžete sledovat také na nové webové stránce www.ucenivceskekanade.cz

 

Učení v České Kanadě

publicita
MAP Jindřichův Hradec III

1.3. 2022 - 30. 11. 2023

Projekt si klade za cíl pokračovat v udržení, rozvoji a aktualizaci procesu místního akčního plánování na území ORP J. Hradec. Předmětem projektu jsou aktivity na podporu společného plánování, aktualizace MAP a plánování vybraných aktivit v místním akčním plánu vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, organizací zájmového/neformálního vzdělávání a dalších aktérů.

Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Projekt MAP je realizován pro 32 škol z ORP J. Hradec.

Žadatel: MAS Česká Kanada

Délka trvání projektu: 21 měsíců

Celkové způsobilé výdaje: 2.571.738,79 Kč

MAP1

MAP2

MAP4