Obsah

Dokumenty schválené Řídícím výborem:

Identifikace dotčené veřejnosti

Jednací řád

Komunikační plán

Organizační struktura

Statut

 

Složení Řídícího výboru 

Funkce Jméno a příjmení
Zástupce MAS Ing. Mgr. Vilma Szutová
Zástupce zřizovatele škol David Šašek, DiS.
Zástupce za MŠ Bc. Jaroslava Krejčová
Zástupce za ZŠ  Mgr. Jan Javorský
Učitel Mgr. Jan Javorský
Zástupce školních družin Zdena Dědičová
Zástupce ZUŠ MgA. Vojtěch Maděryč
Zástupce neformálního vzdělávání Mgr. Ludmila Huboňová Štufková
Zástupce KAP Mgr. Lucie Jarkovská
Zástupce rodičů Markéta Pospíšilová
Zástupce obce nezřizující školu Hana Hošková
Zástupce ORP PhDr. Jitka Čechová
Zástupce SRP Mgr. Miloslav Poes
Zástupce Agentury pro soc. začleňování Zuzana Drhová, Ph.D.