Obsah

Místní lídři v rámci PS

 

Jméno a příjmení pracovní skupina
PaedDr. Pavel Štefl PS pro podporu zájmového vzdělávání
Mgr. Ladislav Chocholouš PS pro rozvoj matematické gramotnosti
Mgr. Petr Šulc PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

 

 

Pracovní skupina pro financování

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Jana Hýbková
Člen pracovní skupiny Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
Člen pracovní skupiny David Šašek, DiS.
Člen pracovní skupiny Mgr. Hana Kubaláková
Člen pracovní skupiny Eva Jelínková

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Jana Šperlová
Člen pracovní skupiny PhDr. Běla Picková
Člen pracovní skupiny Zdeňka Klesalová
Člen pracovní skupiny Mgr. Marika Hauserová
Člen pracovní skupiny Dana Novotná

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Vedoucí pracovní skupin Mgr. Iveta Marušáková
Člen pracovní skupiny Mgr. Olga Švecová
Člen pracovní skupiny Mgr. Petr Šulc
Člen pracovní skupiny Bc. Jaroslava Krejčová
Člen pracovní skupiny Mgr. Marcela Fenclová

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Ladislav Chocholouš
Člen pracovní skupiny Mgr. Anna Kalivodová
Člen pracovní skupiny Ing. Josef Janda
Člen pracovní skupiny Mgr. Lenka Macků
Člen pracovní skupiny Jan Mazanec

 

 Pracovní skupina zájmového a neformálního vzdělávání

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Ludmila Huboňová Štufková
Člen pracovní skupiny MgA. Vojtěch Maděryč
Člen pracovní skupiny PaedDr. Pavel Štefl
Člen pracovní skupiny Mgr. Karel Král
Člen pracovní skupiny Zdena Dědičová