Obsah

Programový rámec Sociální služby a sociální začleňování - Výzva č. 2

Definice podporovaných cílových skupin

Příloha č. 5 - Definice podporovaných cílových skupin.pdf

Doporučení MAS Česká Kanada o.p.s. ke zpracování žádostí k vyhlášené výzvě č. 9 v OPZ

Příloha č. 6 - Doporučení MAS Česká Kanada o.p.s. ke zpracování žádostí k vyhlášené výzvě č. 9 v OPZ.pdf

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

Jednací řád MAS

Příloha č. 3 Jednací řád MAS.pdf

Popis podporovaných aktivit PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Příloha č. 4 - Popis podporovaných aktivit PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ.pdf

Pozvánka na seminář pro žadatele

POZVÁNKA pro žadatele - Soc. služby asoc. začleňování.pdf

Prezentace ze semináře pro žadatele

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Výzva MAS č.9 Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. MAS Česká Kanada.pptx

Statut MAS

Příloha č. 2 Statut MAS k 18.12.2018.pdf

Výzva na Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování I

Výzva č. 9 - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II.pdf

Stránka

  • 1