Obsah

Výzva č. 2

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf

Příloha č. 2 Statut_13_6_2017

Příloha č. 2 Statut_13_6_2017.pdf

Příloha č. 3 Jednací řád MAS 2016

Příloha č. 3 Jednací řád MAS 2016.pdf

Příloha č. 4 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT PROJEKTU

Příloha č. 4 POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT PROJEKTU.pdf

Příloha č. 5 - POVINNÁ PŘÍLOHA - Potvrzení o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ

Příloha č. 5 - POVINNÁ PŘÍLOHA - Potvrzení o kapacitě školních družin a klubů při ZŠ.docx

Výzva č. 5 MAS Česká Kanada o.p.s. Prorodinná opatření II

Výzva č. 5 MAS Česká Kanada o.p.s. Prorodinná opatření II.pdf

Pozvánka na seminář pro žadatele

POZVÁNKA pro žadatele OPZ - Prorodinná opatření.pdf

Prezentace ze semináře

Prezentace ze semináře Prorodinná opatření II.pptx

Seznam žádoistí o dotaci vybraných k podpoře

Seznam žádostí o podporu.pdf

Zápis z jednání výběrové komise

Jednání výběrové komise.pdf

Prezenční listina výběrové komise

Prezenční listina výběrové komise.pdf

Hodnocení žádosti Jazyková škola Zachová

Hodnocení Jayzková škola Zachová.pdf

Pozvánka na seminář pro příjemce - Prorodinná opatření II

POZVÁNKA pro příjemce OPZ - Prorodinná opatření.pdf

Prezentace ze semináře pro příjemce

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE Výzva MAS č.5 Prorodinná opatření II. MAS Česká Kanada.pptx

Stránka

  • 1