Obsah

publicita
MAP Dačice III

1.5. 2022 - 30. 11. 2023

Projekt si klade za cíl pokračovat v udržení, rozvoji a aktualizaci procesu místního akčního plánování na území ORP Dačice. Předmětem projektu jsou aktivity na podporu společného plánování, aktualizace MAP a plánování vybraných aktivit v místním akčním plánu vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, organizací zájmového/neformálního vzdělávání a dalších aktérů.

Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Projekt MAP je realizován pro 17 škol z ORP Dačice.

Žadatel: MAS Česká Kanada

Délka trvání projektu: 19 měsíců

Celkové způsobilé výdaje: 2 149 243,91 Kč

MAP1

MAP2

MAP3

MAP4