Obsah

Schůzky Řídícího výboru:

4. 10. 2018 - zvolen předseda, schválen Statut a Jednací řád

Pozvánka

Statut

Jednací řád

Zápis z jednání

 

28. 2. 2019 - schváleny níže uvedené dokumenty

Pozvánka

Identifikace dotřené veřejnosti

Komunikační plán

Organizační struktura

Seznam investičních priorit

Zápis z jednání

 

Složení Řídícího výboru

Ing. Mgr. Vilma Szutová Zástupce MAS
Ing. Karel Macků Zástupce zřizovatele škol
Mgr. Hana Švarcová Zástupce za MŠ
Ing. Eva Macků Zástupce za ZŠ
Mgr. Alena Benešová Zástupce učitelů
Jana Stachová Zástupce školních družin
Josef Mochar, DiS. Zástupce ZUŠ
Mgr. Hana Kopečková Zástupce neformálního vzdělávání
Mgr. Lucie Jarkovská Zástupce KAP
Mgr. Hana Kopečková Zástupce rodičů
David Rosenkranz Zástupce obce nezřizující školu
Ing. Karel Macků Zástupce ORP
Mgr. Miloslav Poes Zástupce SRP