Obsah

Pracovní skupina pro financování

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Eva Macků
Člen pracovní skupiny Mgr. Jiří Doležal
Člen pracovní skupiny Mgr. Olga Žampová
Člen pracovní skupiny Mgr. Milan Hřava
Člen pracovní skupiny Mgr. Vítězslava Benešová

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Švarcová
Člen pracovní skupiny Mgr. Dana Vláčilová
Člen pracovní skupiny Mgr. Bronislava Kučerová
Člen pracovní skupiny Bc. Dana Syrovátková
Člen pracovní skupiny Ludmila Rehartová

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Vlasta Dušejovská
Člen pracovní skupiny Mgr. Jana Závodná
Člen pracovní skupiny Mgr. Věra Tomanová
Člen pracovní skupiny PaeDr. Vítězslav Jindra
Člen pracovní skupiny Mgr. Jana Krátká

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Vedoucí pracovní skupiny RNDr. Jitka Kašparová
Člen pracovní skupiny Ing. Hana Mrkvičková
Člen pracovní skupiny Mgr. Petra Procházková
Člen pracovní skupiny Bc. Romana Marková
Člen pracovní skupiny RNDr. Alena Smejkalová