Obsah

Výzva OPZ+ Podpora sociální práce

Typ: ostatní
Nová výzva OPZ+ se zaměřením na podporu výkonu sociální práce byla vyhlášena dne 19. 7. 2022 pod číslem 009.

Na výzvu je vyčleněno 300 mil. Kč a oprávněnými žadateli, kteří mohou překládat žádosti o podporu, jsou obce, kraje a dobrovolné svazky obcí na celém území České republiky. Rozpočet projektu se může pohybovat od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč. Zájemci mohou registrovat své žádosti do 21.4.2023. Maximální délka doby trvání projektu je 36 měsíců.

Hlavní prioritou této nové výzvy je personální posílení výkonu sociální práce na krajích a obcích. Důraz je kladen na zvyšení profesionálního výkonu sociální práce jak u nových, tak i stávajících sociálních pracovníků.Výzva umožňuje obcím I. typu vytvořit a financovat osobní náklady na nové pracovní pozice pro sociální pracovníky či case managery (s možností sdílení úvazku pro více obcí I. typu). Obcím II. a III. typu výzva umožní vytvořit nové pracovní pozice garanta sociální práce, vytvořit nové pracovní pozice nebo podpořit rozšíření/navýšení úvazku case managera a vytvořit nové pozice sociálního pracovníka nad rámec minimálního/maximálního rozsahu úvazků. Kromě toho bude možné v této výzvě použit finanční prostředky také na vzdělávací aktivity pro pracovníky na nově vzniklých pozicích , pracovníky s rozšířenými úvazky i stávající praovníky. Dále bude možné podpořit organizaci a účast na pracovních odborných setkání za účelem sdílení dobré praxe napříč Českou republikou, navazování kontaktů a poskytování metodické podporu.

Celé znění výzvy:

Výzva 009 OPZ+ - www.esfcr.cz

 

Projekty podpořené v této výzvě budou aplikovat 40 % paušální sazbu. Pravidla týkající se využití paušální sazby jsou k dispozici ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ zde: Pravidla pro žadatele a příjemce - www.esfcr.cz.

Pro bližší informace či konzultaci žádostí o podporu je možné se obrátit na Terezu Caklovou (tereza.caklova@mpsv.cz). K výzvě byl zřízen diskuzní klub, kde je možné podkládat dotazy, najdete jej na adrese zde: 03_22_009 Podpora sociální práce - www.esfcr.cz. Je viditelný po přihlášení do účtu na esfcr.cz.

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 29. 7. 2022
Poslední aktualizace: 29. 7. 2022 10:49
Autor: Správce Webu