Obsah

MAS Česká Kanada o.p.s. rozdělí 15.064.327 korun na nezemědělské podnikání

Typ: ostatní
7. 2. 2022 byla vyhlášena 10. výzva Fiche č. 5 Podpora nezemědělského podnikání Programu rozvoje venkova (PRV). O dotace mohou žádat subjekty, které podnikají, nebo mají sídlo na území MAS Česká Kanada.

Termín příjmu žádostí o dotaci, který probíhá přes Portál farmáře, je od 20. února 2022 do 31. března 2022. Bližší informace o dotační výzvě a preferenčních kritériích naleznou zájemci www.masck.cz/vyzvy-mas/program-rozvoje-venkova-1/vyzva-c-10/.

Dne 14. února 2022 ve 13:00 uskuteční Seminář pro žadatele v kanceláři MAS v Pravdově ulici 1113/II v Jindřichově Hradci, kde se zájemci dozví podrobnosti k výzvě a Fichi č. 5. V případě komplikací kvůli pandemii koronaviru bude seminář řešen prezentací a telefonickou konzultací. Svou účast na semináři prosím potvrďte na email: prusa@masck.cz, danhelova@masck.cz , nebo telefonicky na číslech: 720 028 301, 607 018 377, 386 321 226 do 11. 2. 202

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

 • Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken a výroby tabákových výrobků a výroby zbraní a střeliva.
 • Stavebnictví s výjimkou developerské činnosti.
 • Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou maloobchodu s pohonnými hmotami ve spec. prodejnách.
 • Ubytování, stravování a pohostinství.
 • Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61.
 • Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70.
 • Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby.
 • Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1.
 • Administrativní a kancelářské činnosti.
 • Pořádání konferencí a hospodářských výstav.
 • Balicí činnosti.
 • Ostatní vzdělávání.
 • Sportovní, zábavní a rekreační činnosti.
 • Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost.
 • Poskytování ostatních osobních služeb.

(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a Stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.)

 

Další obory a podrobnější informace a výjimky naleznou zájemci v pravidlech výzvy na vyzvy-mas/program-rozvoje-venkova-1/vyzva-c-10/

MAS Česká Kanada o.p.s. v Programu rozvoje venkova (PRV) od roku 2018 do současnosti rozdělila žadatelům celkem 36.967.668 korun. Z Fiche č. 1 Investice do zemědělského podniku získali zemědělci 15.023.825 korun a z Fiche č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů obdrželi žadatelé 1.369.235 korun. Z Fiche č. 5 Podpora nezemědělského podnikání získali podnikatelé celkem 18.302.044 korun a z Fiche č. 6 Spolupráce v lesnictví bylo vyplaceno 2.272.564 korun.


Vytvořeno: 8. 2. 2022
Poslední aktualizace: 8. 2. 2022 08:18
Autor: Správce Webu